Bengt Sylvan

Bengts betraktelser
Nyhetsbrev Maj 2018
Från Liberalernas kommunalråd Bengt Sylvan
Danderyd köper skog
Mörbybadet byter entreprenör
Hussar och mattar på utbildning
Catella-arenan invigd
Informationsmöte om planskild korsning Enebybergs station
Föreningslivet hjälper till i drogförebyggande arbete
17 maj: Gulan Avci på Djursholms slott kl 18.30 Välkomna!
17 maj: Liberalernas Valmanifest 2018 fastställs

Danderyds kommun köper Sveaskogs del av Rinkebyskogen

Danderyds kommun har lagt det vinnande budet i budgivningen gällande Sveaskogs del av Rinkebyskogen, som bjöds ut till försäljning i februari.
Det är ett område om cirka 57 ha.
Priset blev 42 miljoner kronor.
Kommunen lät värdera skogen och man kom fram till 35 miljoner.

Med tanke på skogens betydelse för danderydsborna som rekreations- och strövområde är det min samlade bedömning att det är lätt att motivera kostnaden. Vi kan nu trygga skogsområdet för framtiden.

Mörbybadet byter entreprenör

Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd har genomfört en upphandling av driften av Mörbybadet.
Idag drivs badet av Medley AB, men nämndens beslut innebär att Fair utveckling kommer att ta över driften den 1 juli 2018.
Fair utveckling drivs av Caj Perrin, som har ett tidigare förflutet i Medley. Fair har i sitt anbud visat på högst kvalitet till lägst pris.
Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning med 1+1+1 år.

Nos- och spaningspatrullen kör igång

Ett 50-tal hundägare hade slutit upp på Djursholms slott, när Trygg i Danderyd – kommunens av Kommunfullmäktige valda trygghetsråd – tillsammans med Polisen och Stockholms Kennelklubb höll en utbildning om hur hussar och mattar kan bidra till att öka tryggheten i vår kommun.
Nos- och spaningspatrullen är tänkt att vara ett komplement till Grannsamverkan och annan brottsförebyggande verksamhet, och går helt enkelt ut på att hussar, mattar, dvs hundägare, skall vara uppmärksamma i samband med promenader i våra villakvarter.
Man skall naturligtvis inte ingripa eller utsätta sig för risker – därför är utbildning en förutsättning för deltagande.

Catella Arena har öppnat

Tennisanläggningen Catella Arena på Rinkebyvägen i Danderyd är nu invigd.
Det är där som Good to Greats tennisakademi numera huserar.
Intresset för tennis i Danderyd är mycket stort, antalet tennisbanor räcker knappt till.
Förhoppningsvis kommer danderydsbor nu att kunna utnyttja de nya fina lila banorna i Catella Arena. Och det kan säkert yppa sig möjligheter till samarbete med våra tre lokala tennisklubbar och kanske någon av våra skolor.
Och sist men inte minst är nu Danderyd ett namn på sportens världskarta, vilket gör att Danderyd kommer att dra till oss både intresse och besökare utifrån, både i fallet tennis men också den nya trendsporten padel tennis.

Välbesökt informationsmöte om planskild korsning i Enebyberg

Landstingets trafikförvaltning har genomfört ett välbesökt informationsmöte om den planerade planskilda korsningen vid Enebybergs station.
Bakgrunden är denna korsning är den mest olycksdrabbade längs hela Roslagsbanan. Där har det genom åren inträffat även olyckor med dödlig utgång.
Det finns därför ett starkt gemensamt intresse hos såväl SL som kommunen att få bort plankorsningen.
När SL för några år sedan började utreda frågan, var huvudalternativet att stänga nuvarande plankorsning och bygga en ny planskild korsning söderut mot Enebyängen.
Den planen är nu inte längre aktuell.

Förslaget är en lågtunnel med 2,90 i höjd vid Portvägen. Höjden innebär att bussar och lastbilar inte kan köra genom tunneln.
Det gör att boende i området slipper tung genomfartstrafik.
Besökarna fick svar på många av sina frågor och min bedömning är att man är överlag positiv till den planskilda korsningen.
SL kommer att betala större delen av kostnaden, men en del faller på kommunen. Med tanke på hur farlig nuvarande korsning är, känns kommunal medfinansiering väl motiverad.
Danderyds kommun planerar även att bekosta en gångtunnel under Roslagsbanan vid Gethagsvägen, detta för att underlätta passage för de skolbarn som skall till Brage- och Enebyskolan. Vill vi ha en sådan måste vi förstås passa på när arbetet med den planskilda korsningen pågår.

Föreningarna hjälper till i det drogförebyggande arbetet

Den senaste tiden har det åter uppmärksammats att ungdomarna i Danderyd är bland dem som, enligt enkätsvar, konsumerar mest alkohol och droger, jämfört med ungdomar i andra kommuner.
Danderyds kommun arbetar konsekvent för att på olika sätt motverka och förebygga alkohol- och drogkonsumtion. Våra skolor är naturligtvis viktiga arenor, men även föreningslivet har stor betydelse eftersom många av våra ungdomar också är aktiva i olika idrotter.
Därför har Kultur- och fritidsnämnden tagit initiativ till att när föreningarna ansöker om kommunalt föreningsstöd, måste de kunna visa att en policy mot alkohol och droger finns i verksamheten.

Slottsbesök om integration & föreningsmöte 17 maj

Torsdagen den 17 maj kommer Liberalernas talesperson i integrationsfrågor Gulan Avci till Djursholms slott, plats Banérsalen, tid 18.30.
Mötet är öppet för alla.
Gulan, en av Liberalernas ledande riksdagskandidater 2018 och ordförande i Liberala kvinnoförbundet sedan 2014, kommer bl.a. att tala om det viktiga inom integration med att satsa på svenska – språket är nyckeln. Inträdesjobb och hedersförtryck kommer också Gulan att ta upp.
Välkommen den 17 maj på Slottet kl. 18 30.
Och ta gärna med en vän. Välkommen!

Valmanifestet fastställs samma kväll!

Torsdagen den 17 maj, efter Gulan Avcis besök, kommer medlemmarna i Liberalerna också att ta beslut om Liberalt valmanifest 2018. Om du önskar att ta del av det innan mötet, anmäl det till föreningens ordförande Tommy Lindgren så sänder han med e-post förslaget.
Tommy har e-postadress: tommy.lindgren@mentorsearch.se

Ha en härlig dag!
Bengt Sylvan
kommunalråd (lib)