Liberalerna Danderyd har fortsatt årsmöte tisdagen den 23 april 2019 kl. 19.00 på Dalstigen 1, Danderyd.
Vid det fortsatta årsmötet skall styrelse, valberedning och nomineringskommitté – allt enligt föreningens stadgar – väljas.
Orsaken är att valberedningen vid årsmötet den 21 februari anhöll om ytterligare tid att föreslå styrelse eftersom sent inkomna förändringar, som inte hade hunnit meddelas föreningens medlemmar genom Danderydsliberalen eller via e-post, hade inträffat.
Årsmötet den 21 februari beslutade därför att gå igenom alla andra punkter på ärendelistan men ajournera årsmötet tills föreningens valberedning hunnit bereda styrelsefrågan.
Så har nu skett. Styrelsen har därför vid sitt möte den 26 mars beslutat att årsmötet skall återupptas enligt ovan.
Som information:
Valberedningen föreslår att Tommy Lindgren omväljs som ordförande.

Stocksund den 26 mars 2019

Styrelsen genom dess sekreterare
Gunnar Andrén