Se alla

2021-02-25: Årsmöte i Liberalerna Danderyd

Liberalerna Danderyd hade digitalt årsmöte den 25 februari 2021.
Till ny ordförande i föreningen valdes Maarit Nordmark, Danderyd.
Hon efterträder Fredik Palmquist som av tidsskäl avsagt sig.
Ny förste vice ordförande är Rolf Lundgren, Djursholm, och andra vice ordförande Sarah Razavi, Danderyd.
Som sekreterare, kassör och arkivarie kvarstår Gunnar Andrén, Stocksund.