Se alla

2019-11-18: Så tar Liberalerna ansvar för Danderyd

Här skriver Birgitta Lindgren, gruppledare (lib) i Danderyd, och Bengt Sylvan, kommunalråd (lib) i Danderyd, om kommunens ekonomi 2020.
Måndagen den 18 november 2019 ägde den allmänpolitiska debatten rum vid fullmäktiges möte i Banérsalen på Djursholms slott, beslut träffas på samma plats torsdagen den 21 november vid fullmäktiges beslutsmöte.

– Av Birgitta Lindgren och Bengt Sylvan –

Budget 2020 i Danderyds kommun

Vi liberaler i Danderyd prioriterar 2020 kärnverksamheterna, skola och omsorg och ger nämnder som svarar för dessa verksamheter kompensation för ökade kostnader till följd av fler som behöver utbildning och omsorg.
Majoriteten i kommunen – moderaterna, liberalerna och kd – har tagit ansvar för den svåra ekonomiska situationen i kommunen. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
I år – under 2019 – har konstaterats att det ackumulerade underskottet (balanskravet) för Danderyd uppgår till närmare 220 miljoner kronor, bland annat till följd av att skatteintäkterna inte blivit så stora som tidigare antagits och tidigare budgetar baserats på.
I detta läge föreskriver kommunallagen att underskottet måste regleras senast inom tre år.
Med den ekonomiska plan som fullmäktige nu föreslås godkänna, kommer Danderyd att ha reglerat hela underskottet under 2021, alltså inom två år.

Vad gör vi då för att göra Danderyd bättre?

I Danderyd har vi fått se ett ökande antal inbrott de senaste åren, även personrån har förekommit. Polisen är visserligen en statlig angelägenhet men vi känner ansvar för att göra vad vi kan för att öka tryggheten för våra medborgare.
Därtill kommer att det visar sig att ungdomar i vår kommun tyvärr har en hög användning av alkohol och droger, något som vi inte är stolta över.
Därför föreslår vi som tar ansvar i Danderyd, moderaterna, liberalerna och kd, att fem miljoner kronor avsätts för en riktad trygghetssatsning: vi satsar på fler väktare/ordningsvakter och på uppsökande fältanställda ute bland ungdomarna.
En ansökan har också skickats in till Datainspektionen för att sätta upp trygghetskameror vid parkeringen vid Hortusparkeringen vid tunnelbanan. Om tillstånd ges kan vi utöka trygghetskamerorna till fler platser.

Aktiviteter för barn, ungdomar och äldre är viktiga verksamheter. Med mer pengar till kultur- och fritidsnämnden kan t.ex. Träffpunkt Enebyberg fortsätta sin populära verksamhet.
Vi planerar också en ny isrink på Danderydsvallen att stå färdig till säsongen 2020/2021.

Samtidigt måste besparingar göras. Här är några exempel:
Kommunledningskontoret och tekniska kontorets budget minskas med cirka 25 miljoner kronor, främst inom administration.
Förslag finns att införa parkeringsavgifter vid våra infartsparkeringar, fler får därigenom tillgång till plats då inte alla står kvar hela dagarna.

Med den föreslagna skattehöjningen på 1,40 kr/skattekrona beräknas skatteintäkterna för kommunen 2020 att bli 2.629 miljoner kr.
Vi får emellertid betala cirka 18.200 kr/invånare till det statliga kommunala utjämningssystemet. Det är mer än dubbelt så mycket som t.ex. också nettobetalande Täby och Lidingö betalar. Av danderydbornas kommunala skattepengar går alltså cirka 635 miljoner kronor till andra kommuner. Det är nästan 25 procent, alltså var fjärde krona varenda danderydsbo betalar i kommunalskatt går inte till skolan, vården, omsorgen och annat som vi behöver våra skattebetalares pengar till i Danderyd.

Men: majoritetspartierna har som mål att använda varenda krona som skattebetalarna står för på bästa och det mest effektiva sättet, allt för danderydsbornas bästa.

Birgitta Lindgren, gruppledare i kommunfullmäktige i Danderyd
Bengt Sylvan, kommunalråd, förste vice ordförande kommunstyrelsen i Danderyd