Se alla

2019-10-17: Öppet forum i Liberalerna Danderyd

Torsdagen den 17 oktober kl 19.00 möts Liberalernas fullmäktigegrupp i Danderyd under ledning av gruppledaren Birgitta Lindgren.

Alla medlemmar i Liberalerna Danderyd är välkomna till Öppet Forum.
Mötet äger rum i Liberala huset, Dalstigen 1, Danderyd (rosa huset, en trappa upp).
Varmt välkomna!
I Liberalerna Danderyd är det alltid spännande diskussioner.

Kommunalrådet Bengt Sylvan föredrar de ärenden som skall behandlas av kommunstyrelsen den 21 oktober.
Birgitta Lindgren fördrar de fullmäktigeärenden som behandlas vid fullmäktiges offentliga möte den 18 november (allmänpolitisk debatt) och 21 november (beslut om kommunalskatt, kommunala avgifter samt nämndernas anslagsramar för 2020).
(Notera att kallelse eller ärendelista inte är publicerad när detta meddelande om Öpppet forum publiceras på Liberalernas hemsida den 1 oktober 2019).

Du kan – se även ovan – hitta kommunstyrelseärendena här.
Utöver ekonomiska rapporter och information från kommunstyrelsens arbetsutskott kommer behandlas främst förslaget till budget 2020 för Danderyds kommun.
Kommunstyrelseordföranden Hanna Bocanders förslag till ekonomisk plan för Danderyd för 202 finns med i kommunstyrelsehandlingarna.

Vid liberalernas Öppet forum i Danderyd finns alltid möjlighet att väcka kommunala och andra politiska frågor. Liberalerna i Danderyd lyssnar.

Enklast är att vända sig i förväg till gruppledaren Birgitta Lindgren, e-post birgitta@b-lindgren.se eller Bengt Sylvan. e-post bengt.sylvan@danderyd.se, eller båda

Välkomna

Birgitta Lindgren Bengt Sylvan
Gruppledare Kommunalråd

20191001/GA

Fotnot.
Liberala företrädare i kommunstyrelsen är Bengt Sylvan, Enebyberg (gruppledare, kommunalråd), Birgitta Lindgren, Enebyberg (gruppledare i fullmäktige) samt Elvy Svennerstål, Stocksund (ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden).
I fullmäktigegruppen ingår vidare Fredrik Palmquist, Djursholm, som också är fullmäktiges andre vice ordförande, Monica Renstig, Danderyd (ordförande i utbildningsnämnden), Tommy Lindgren, Enebyberg (förenings ordförande) och Lars-Gunnar Wallin, Danderyd (ledamot fastighetsnämnden och tidigare ordförande i föreningen).
Ersättare till de sju fullmäktigeledamöterna är Desirée Lindqvist
, Djursholm, Charlotta Malm, Djursholm, Rolf Lundgren, Djursholm, och Bengt Attling, Djursholm.
Efter invalet vid valet den 9 september 2018 har ledamöterna Sara Göthlin
och Magnus Stenflo avsagt sina platser i kommunfullmäktige.