Se alla

2019-11-18: Skapa ett Campus Danderyd

Vid kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt i Danderyd den 18 november 2019 pläderade Monica Renstig (lib), ordförande i Danderyds utbildningsnämnd, för ett Campus Danderyd.
Här hennes anförande Min Vision för skolorna i Danderyd om fem år
– Av Monica Renstig /lib) –

Monica Renstig, ordförande i utbildningsnämnden i Danderyd

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare
I dag vill jag måla upp min vision över de närmaste fem, sex åren.
Jag kallar det kunskapscentrum Danderyd.
Där utnyttjar vi vår attraktivitet som Sveriges främsta skolkommun att bygga just detta.

Danderyds kommuns elever presterar på topp i Sverige, i de resultat som kom från Skolverket för några veckor sedan var kommunen bäst i Sverige när det gäller niornas genomsnittliga betyg.
Det är inte jag som ordförande som ska slå mig för bröstet, även om pengar och kvalitetsuppföljningar också spelar roll, utan det är lärarnas och rektorernas förtjänst tillsammans med att våra elever generellt har extremt goda personliga förutsättningar att lyckas.

Men hur skulle Danderyds grundskoleelever eller gymnasieelever stå sig i konkurrensen vid internationella tester till topprankade universitet?
Vi vet faktiskt inte, men många elever med höga betyg måste på svenska ekonomlinjer och tekniska högskolor ofta behöva gå kompletterande kurser eller ett basår för att kunna hänga med i universitetskurserna.
Vi borde kunna ännu bättre, särskilt med de extremt goda förutsättningar vi har.
Vi borde kunna nå internationell toppklass.

Hur når vi då dit?
Jag tror vi kan det med ett ännu starkare fokus på det som är, eller borde vara, skolans kärnuppdrag, nämligen att ge eleverna kunskap.
Det har varit alldeles för mycket ”annat” som utmärkt svensk skolpolitik de senaste decennierna.
Det mesta i skolans värld styrs av statliga skollagar och läroplaner.
Vad vi i kommunen kan göra är att FOKUSERA OCH KONTROLLERA TIDIGT OCH FÖLJA UPP ATT ELEVERNA LÄR SIG NÅGOT OCH ATT DE HÄNGER MED I UNDERVISNINGEN.
Alla barn ska med, och med de digitala möjligheter som numera finns för tidig upptäckt av lässvårigheter till har vi goda förutsättningar att se till att fler barn lär sig läsa tidigare. Tidig upptäckt är A och O för slippa sätta in resurser i sjuan eller ännu senare.

Det har kommit en massa nya tekniker som vi också måste börja använda.
Vi måste börja följa varje elevs utveckling från år till år, inte mäta hur varje årskurs utvecklas.
Vi måste också börja mäta FÖRÄDLINGSVÄRDET mellan olika elever i olika skolor, alltså hur väl olika skolor lyckas utveckla sina elever år från år.

Många av våra elever är väldigt begåvade.
Smarta elever måste kunna utmanas i sitt lärande och kunna ta sig fram i snabbare takt.
Vi ska ha program för särskilt begåvade elever och för särskilt ambitiösa elever.
Och vi ska ha en sådan attraktivitet att vi får staten till att förlägga ännu fler spetsutbildningar till just Danderyd.

VI HAR SLAGIT FAST VÅR VISION OM ATT VARA SVERIGES BÄSTA KOMMUN ATT LEVA, VERKA OCH BO I.
LÅT OSS DÅ ÄNNU BÄTTRE UTNYTTJA VÅR ATTRAKTIVITET.
Alla vi som är insatta vet att vi har för många tomma skolplatser, särskilt i Djursholm, och att det så kommer se ut under de närmaste tio åren.
Vi måste givetvis ha en balans mellan utbud och efterfrågan, som kommun är vi skyldiga att tillhandahålla skolplatser, och ett visst överskott måste vi då ha för att kunna hantera variationer i efterfrågan, men vi måste också vara så attraktiva att vi förmår attrahera de allra bästa friskolorna.

I min vision fram till 2025-2030 vill jag bygga KUNSKAPSCENTRUM DANDERYD.
ELLER VARFÖR INTE ett CAMPUS DANDERYD med studentbostäder?
Vi har ett förnämligt läge, med Roslagsbanan nära KTH och Universitetet, med tunnelbana till Mörby Centrum och med E18 rusandes förbi och med många busslinjer.
Hela området där Mörbyskolan, den s.k. Hortusparkeringen, med återvinningen och samtidigt ett badhus och en bollplan och en idrottshall skulle kunna utnyttjas på ett helt annat sätt.

Hittills har Danderyd inte utnyttjat detta läge särskilt väl som ett kunskapscentrum som förmår attrahera olika kluster av utbildningar.
Där skulle en blandning av små eller större högprofilerade friskolor kunna ligga. Ovanpå parkeringen, den skulle vi även kunna gräva ned, skulle vi kunna ha studentbostäder, likaså en bit längs med E18 som bullerskydd.
Vitsen är att vi skulle få sänkta kostnader för skolorna samtidigt som vi ser till att kunna erbjuda fler och högprofilerade skolor och ökad konkurrens. Vi skulle kunna erbjuda fler spetsutbildningar osv.
Låt oss bygga CAMPUS DANDERYD.

– Monica Renstig