Se alla

2019-11-18: Bengt Sylvan om Danderyd 2030

Vid fullmäktiges allmänpolitiska debatt den 18 november 2019 talade kommunalrådet Bengt Sylvan (lib) om sin vision om Danderyd 203.

Herr Fullmäktiges ordförande
Ärade fullmäktigledamöter!

Jag kommer åkande norrut på E18 år 2030 och innan jag kommer till Stocksundsbron, möts jag av en neonskylt med texten
”I samarbete med EU, Tekniska högskolan och Danderyd har E 18 kapslats in med syftet är att få bort buller och farliga partiklar”.
Det hela känns lite dramatiskt när jag åker in i ”plaströret” vid Stocksundsbron. Jag ser solen och några Cumulusmoln på himlen genom det välvda röret. Hela E18 genom Danderyd har kapslats in.
Varför nu detta?
Jo, år 2023 fick Danderyd besked av Trafikverket, att inte en ”spänn” kommer Staten att bidra med i den planerade långa tunneln genom Danderyd.
Därmed beslutade kommunen att lägga ner projektet och hitta en annan lösning.

Danderyds största miljöbov har äntligen åtgärdats av ny och billig teknik från högskolan med hjälp av EU.
Buller och partiklar stannar kvar i röret och genom undertrycket så blir alla öppningar ljudlösa!

På min väg norrut ser jag de nya bostäderna på Invernesshöjden på vänstersidan.
De gamla lokstallarna till höger har blivit ett kulturellt centrum, där det är konstutställningar, teater och intressanta föreläsningar.
Jag skymtar även nya skolbyggnaden på Stocksundskolan.

Jag viker av mot Vendevägen och lämnar ”plaströret”. På på den stora infartsparkeringen har det byggts parkeringsgarage och då tredubblat antal platser.
Jag ser också ett antal trygghetskameror, som gör att denna otrygga plats har blivit trygg.

Åker vidare på Vendevägen och ser många badande personer vid Ösbysjön.
Efter att ha passerat järnvägsövergången möts jag lite senare av en lummig och vacker Sinnenas trädgård – precis bredvid kommunens uppskattade korttidsboende.
Lite senare saktar jag in då det är glada barn som springer över vägen till den kommunala Vasaskolan.
På Vasaskolan har den nya skolledningen infört några mycket intressanta specialgrenar, såsom bl.a. programmering. Det är kö att få en plats på denna populära skola!
Fortsätter österut mot Djursholms Torg och den nya utformningen av torget och de nya bostäderna smälter fint in i miljö och åker ner till vändplanen vid Gandvik.
När 100-års regn svepte in över Stockholmsområdet 2028, så var man mycket nöjd med att man verkligen tog i och byggde ordentliga översvämningsskydd och en dagvattendamm vid Samsö kaj och därmed undvek en mindre naturkatastrof i området.
Tänk att man vågade ta sådan höjd på den tiden!!!

Lämnar denna del av Danderyd och är strax på Mörbyleden och passerar Guldgaraget och åker in i en ny tunnel.
Danderyds Centrum har vuxit över leden och det har uppförts matvaruaffärer med mera på den gamla grusparkeringen.
Passerar bostäderna Condor och på höger sida håller kommunen äntligen på att uppföra ett eget kommunalhus, där alla förvaltningar är samlade under samma tak.
Tänk att det skulle ta 30 år för att få spaden till ett gemensamt kommunalhus.
Av Kevingeskolans planerade 700 elever blev det en 2-parallellig lågstadieskola. På området planeras nu nya bostäder. Kevingeskolans mellanstadiet har integrerats med Mörbyskolan.

Åker Gamla Landsvägen (mot Norrtälje) norrut och kommer till Gropen, Närmast E18:s plaströr finns studentbostäder och i Gropen finns tre vackra huskroppar med lägenheter och mot villabebyggelsen har radhus uppförts.
Vid Nora Torg möts man av körsbärsträd och de planerade huskropparna har blivit trevliga radhus, som fint smälter in i omgivningen.

Åker Danarövägen upp mot Edsbergsvägen.
På Edsbergsvägen får man ta det försiktigt, då det är fina cykelbanor på båda sidorna, som flitigt används.
Stannar till och tittar bot mot gamla skyttebanan, ett förorenat markområde. En stor miljöskuld, som äntligen har åtgärdats på ett nytt sätt att samverka.
En liten ekoby kommer snart att uppföras av byggfirman som vann markanvisningstävlingen där kriteriet var miljötänket och ett lågt pris för boendet.
Vinnande företag får låna marken i 30 år mot att man sanerar marken. Alla är vinnare.
Tänk att ett enigt fullmäktige vågade ta detta beslut!

Åker upp mot Enebybergsvägen. Ser att alla lägenheterna i Båtsmanstorpet används. Kommer till Enebyängen och där har man satt igång med att riva några butikslokaler.
Man har fått lov att bygga bostäder i stället.

Åker sakta förbi Enebyskolan. Är glad över att man vågade renovera denna fina gamla skola och där är det numera finns åtta klasser, som trivs utmärkt i ändamålsenliga lokaler.
Står en stund senare i backen på Idrottsvägen och tittar ut över Brageskolan. Paviljongerna är borta för länge sedan. Nya lärosalar har byggts på lärarparkeringen och den nya idrottshallen ligger mitt på Getbetet och gör att hela området har fått stora lekytor för alla skolbarnen.

Passerar sedan Östra Eneby Torg och efter bra medborgardialoger har det byggts 125 nya bostäder.

Norrut ligger Täby, Vallentuna och Österåker. De gick med i Sverigeförhandlingen för knappt femton år sedan. Hela projektet har mer eller mindre brakat ihop, då allt har blivit betydligt dyrare att dra Rolsdagsbanan in i tunnel till City.
Norrortsborna känner sig besvikna och ångrar sig bittert att man inte stod på för tunnelbanealternativet.
Nu utreder man den gula linjen över Solna.

Det politiska landskapet har förändrats under dessa tio år.
I år, 2030 blir det första gången, som alliansen ställer upp med bara två partier. Ett liberalt och ett konservativt. Det är fullt pådrag med valarbetet.
Det intressanta är att alla partier förstår att vi behöver en tillväxt, samtidigt som vi ska bevara det unika med vår villastad. Genom en lagom tillväxt skapar vi en ekonomi i balans.
Staten har tagit sitt ansvar och numera ser man patrullerande poliser betydligt oftare.
De trygghetsskapande åtgärderna med Grannsamverkan och Ungt fokus och givit ett bra resultat och Danderyd utmärker sig inte längre negativt i denna statistik.

Visionen som beslutades 2018 om att Danderyd ska vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i kommer allt närmare!