Se alla

19 november 2018: Medlems- och valmöte

Liberalerna Danderyd har medlemsmöte, som är ett valmöte, den 19 november 2018. Plats: Östergårds värdshus Tid: 19.00. Val kommer att ske till Liberalernas företrädare i kommunstyrelsen, samtliga nämnder och ev. övriga val för den tid – 1 januari 2019 – 31 december 2022 – som mandatperioden omfattar enligt kommunallagen, kommunstyrelse och överförmyndarnämnd, och för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2020 för övriga kommunala nämnder.
Tommy Lindgren
ordförande
/Gunnar Andrén
sekreterare