Se alla

2020-02-20: Fredrik Palmquist ny ordförande

Fredrik Palmquist, Djursholm, till yrket kommendör, valdes vid Liberalernas årsmöte i Danderyd (20 februari 2020) till ny ordförande i föreningen.
Fredrik, kommunfullmäktiges andre vice ordförande i Danderyds kommun, var tidigare förste vice ordförande i Liberalerna Danderyd. Han efterträdde Tommy Lindgren, Enebyberg, som varit föreningens ordförande i tre år.
Övriga ny- och omvaldastyrelseledamöter, helt enligt valberedningens förslag:
Isak Abramowicz, Djursholm (omval)
Gunnar Andrén, Stocksund (omval)
Jan Backman, Danderyd (omval)
Peter Dörlich, Enebyberg (nyval)
Annika Linde, Danderyd (omval)
Rolf Lundgren, Djursholm (nyval)
Fredrik Pallin, Enebyberg (omval)
Ulrica Sunnanstaf, Danderyd (nyval)
Elvy Svennerstål, Stocksund (omval)

Enligt föreningens stadgar är gruppledaren i fullmäktige, Birgitta Lindgren, Enebyberg, adjungerad till styrelsen.
Styrelsen avser dessutom – liksom tidigare – vid sitt konstituerande sammanträde att adjungera kommunstyrelsens första vice ordförande Bengt Sylvan, Enebyberg (tillika kommunalråd) och ordföranden i utbildningsnämnden Monica Renstig, Danderyd, till styrelsen.
Också ordföranden i LUF Danderyd (Norrort) adjungeras till styrelsen. LUF har årsmöte den 21 februari 2020 kl. 17.00.

Som revisorer i Liberalerna Danderyd omvaldes för 2020 Lars-Gunnar Wallin och Margareta Sandell, båda Danderyd, med Ulf Uebel, Danderyd, och Ulla Löwenhielm, Djursholm som revisorsersättare.

Som sammankallande i valberedningen och nomineringskommittén omvaldes Ulla Löwenhielm, Djursholm. Övriga ledamöter blev:
Jan Backman, Danderyd
Torun Hegardt, Djursholm
Sophia Metelius, Djursholm
Tommy Lindgren, Enebyberg