Annika Linde, adjungerad professor vid Karolinska institutet, är född 1948 i Skövde. Hon utbildades sig till läkare med examen 1974 i Göteborg. Hon var 2005–2013 statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet. Hon har också bedrivit studier i sociologi.
Efter tjänstgöring vid Danderyds sjukhus blev hon infektionsläkare vid Roslagstulls sjukhus, varefter hon fortsatte till Statens bakteriologiska laboratorium där hon 1979 disputerade i Virologi, laborator från 1989.
1993 blev hon chef för WHO:s svenska influensacentrum då hon också började som läkare vid Smittskyddsinstitutets virologiska avdelning, chef från 2002 och chef för hela den epidemiologiska avdelningen 2005, samma år utnämnd till statsepidemiolog.

Annika Lindes forskning har haft sitt fokus mot hur man anpassar basforskningsresultat till en klinisk verklighet. Ytterligare inriktning är på hur kroppen reagerar på olika virus och på utvärdering av diagnostiska metoder.
Från början stor herpesvirus i centrum, senare i högre utsträckning ägnat sig åt influensa och luftvägsvirus.
Som forskare har Annika Linde medverkat i över 200 vetenskapliga artiklar, till stor del internationellt.

Linde är oHon var värd för Sommar i P1Sveriges Radio 2010. [7]