Se alla

2019 Gott Nytt År

Liberalerna i Danderyd önskar alla
danderydsbor – och andra världsmedborgare –
Ett Riktigt Gott Nytt År

Styrelsen
Tommy Lindgren, ordförande (kommunfullmäktig)
Annika Linde, första vice ordförande (landstingsledamot)
Jan Backman, andre vice ordförande (valledare)
Gunnar Andrén, skattmästare, sekreterare, arkivarie
Sophia Metelius, ledamot
Fredrik Palmquist, ledamot (kommunfullmäktiges andre vice ordförande)
Elvy Svennerstål, ledamot (kommunfullmäktig)
Sara Göthlin, ersättare (kommunfullmäktig)
Magnus Stenflo, ersättare (kommunfullmäktig)
Desirée Lindqvist, ersättare (kommunfullmäktig)
Ulrika Hector, ersättare
Adjungerade
Birgitta Lindgren, gruppledare fullmäktige
Walter Deltin (LUF-företrädare)
Monica Renstig (kommunfullmäktig)
Bengt Sylvan (kommunfullmäktig, ordf. Tekniska nämnden)
Ulla Löwenhielm, klubbmästare (ordförande valberedningen)
Revisorer
Lars-Gunnar Wallin (kommunfullmäktig)
Margareta Sandell
Ulf Uebel (ersättare, f.d. landstingsledamot)