Se alla

2020-02-24 Vem skall betala?

Debattartikel i Mitt i Danderyd

Gunnar Andrén:
E-post: gunnar.andren@liberal.se

Man kan uttrycka samma sak på olika sätt: Ett är att Danderyds ekonomi inte varit välskött, ett annat är att vi gemensamt levt över vårt tillgångar.  Vilken förklaring man väljer, bestämmer också vem som bär skulden för att det är som det är.
Det är – har jag observerat – få medborgare eller partier i Danderyd, som vill ta ansvar för att det är som det är – fast enigheten mellan partierna varit stor om utgifterna tidigare, kraven från många medborgare på än mer kommunala åtaganden likaså.
Nu är det dock nytt år: höjd kommunalskatt med 1:40 kr/beskattad 100-lapp till 18:95, därtill regionskatt till sjukvård, kollektivtrafik m.m om 12:08, totalt 31:03.
(Till det kommer obligatorisk begravningsavgift på 0,253. Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar ytterligare 0,725 kr. Sådan är verkligheten.)

Det paradoxala är emellertid att socialdemokraterna, danderydscentern och sverigedemokraterna i november 2019 inte alls ville höja skatten så mycket, bara 0:90 kr. (Mp hade inget förslag alls vilket framgår av fullmäktiges handlingar.)
Samtidigt angriper alla oppositionspartier de ansvarstagande partierna – moderaterna, liberalerna, kd – för vad de anser vara ekonomisk misskötsel.
Och vad föreslår man då som botemedel?
Jo, lägre intäkter, höjda utgifter, oklara besparingar. Sd är förstås värst, åtminstone retoriskt, allt är andras fel.

Men hur går oppositionens förslag ihop?
Svar: Man låter någon annan betala. Närmare bestämt framtida Danderydsbor. Ty de som i år (2020) är skrivna i Danderyds kommun får i år och nästa år (om de inte flyttar senast 31 oktober år) betala vad kommunen, dvs vi gemensamt, förbrukat mer än vi hade råd med 2017-2019.
Medan socialdemokraterna, danderydscentern och sverigedemokraterna vill att också skattebetalarna 2022 skall vara med och betala vad vi gjort av med 2017-2019 – vi lånar helt enkelt av dem!

Pröva om det går i andra sammanhang: Konsumera, någon annan betalar sen.
Hur många tror att det fungerar?
Gunnar Andrén
fullmäktigeledamot 1991-2006, riksdagsman 2002-2014 (lib), nu ersättare
Stocksund