Se alla

2020-03-03: Bygg för de årsika!

Debattartikel i Mitt i Danderyd

Bengt Sylvan och Birgitta Lindgren

Artikel i Mitt i Danderyd den 3 mars 2020
av Birgitta Lindgren, gruppledare i fullmäktige, och Bengt Sylvan, gruppledar i kommunstyrelsen

Vi värnar våra årsrika!

Är alla våra invånare lika värda? Eller är det den som hörs mest och kan väcka opinion som ska få sin
vilja tillgodosedd?
Nu är det dags att stå upp för och låta de ”glömdas röst” höras! Vi måste och ska se till att våra
årsrika får tillgång till vård- och omsorgsboenden.
Den som inte kan bo kvar hemma har rätt till ett boende, en biståndsbedömd rättighet! Våra ”vardagshjältar”, de anhöriga som vårdar en nära anhörig, måste få möjlighet till avlastning och egentid.

Korttidsboenden hemma i Danderyd är efterlängtat både för den som är i behov av det och inte minst för dom anhöriga.
Nu har Centern med stöd av S, MP och SD än en gång fördröjt detaljplanen, miniåterremiss vid
kommunfullmäktige i februari.
C vill bara fördröja ärendet, man har varit emot att sälja fastigheten
hela tiden.
C har överklagat i flera instanser men har fått avslag överallt.
Förslaget att dela upp detaljplanen i två separata delar visar på en ovilja att bygga boende för de äldre. I kommunfullmäktige uttryckte en ledamot från C, ”helt i onödan förstöra värdefull kulturmiljö”, häpnadsväckande!
Vad är det för fel att låta årsrika få vistas sina sista år i en vacker och levande miljö?
I den föreslagna detaljplanen finns en tillgänglig och vacker utemiljö, en Sinnenas Trädgård för att väcka gamla
minnen hos dementa. Flera uteplatser för samvaro med andra boenden och anhöriga.

I vår kommun kommer andelen äldre att öka och behovet av fler vård- och omsorgsboenden finnas
kvar under kommande år. Vi Liberaler anser att en människa ska ”Leva livet hela livet” och vi är alla unika individer och har rätt
att vara det hela livet!
Nu är det dags att gå till verket, sätta spaden i jorden och bygga ett vård- och omsorgsboende och korttidsboende!
Danderyds årsrika förtjänar och har väntat tillräckligt länge, nu bygger vi!
Birgitta Lindgren, gruppledare Liberalerna i kommunfullmäktige i Danderyd, ledamot i Socialnämnden
Bengt Sylvan, kommunalråd och 1:e v ordförande i kommunstyrelsen