Se alla

2020-04-11: Detta gör vi just nu i Danderyd

Bengt Sylvan (lib): Omfattande åtgärdspaket i Danderyd

Bengt Sylvan

 

 

 

Hur fungerar vården i Danderyd och Stockholms län?
Det är den klart viktigaste frågan för medborgarna i Danderyd och annorstädes.
Det viktigaste – och jag bortser nu från alla andra framställningar, rapporter och brister – är att klara personalförsörjningen. Utan personal, kunnig och på rätt plats, kommer ingen att kunna garantera bästa vård under nuvarande svåra omständigheter.

Region Stockholm (fortfarande mer känt som landstinget med dess övergripande ansvar och finansiering av sjukhus och sjukvård i vårt 2-miljonerslän) gjorde den 2 april en hemställan om att få aktivera det så kallade Krislägesavtalet. Detta innebär för patienternas del att arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser – avtalade i förväg – om mycket utökad tjänstgöringstid. Det är det absolut viktigaste att säkra att våra medicinskt kunnigas möjligheter att hjälpa tas tillvara.

Krislägesavtalet innebär för de anställda att utöver normal månads- eller timlön tillkommer krisersättning på 120 procent av den ordinarie ersättningen. Det skall – även om jag vet att få läkare, sjuksköterskor och andra vårdmedarbetare tycket att det är viktigt just nu – löna sig att hjälpa till.

Ett stort tack till varenda vårdarbetare i hela Sverige!

På skyddsutrustningsområdet – vi vet ju att förberedelserna av olika skäl varit beklämmande dåliga, få har tänkt ”pandemi”, många är ansvariga för de brister som nu uppstått och som dessvärre ytterst drabbar just de som behöver skyddas mest i kampen mot Covid19 (som betyder Corona Virus Disease och fått beteckningen 19 för att det först påträffades 2019 i Kina) inte har fått all den skyddsutrustning som behövs.

För att råda bot, så långt det går när hela världen skriker efter samma saker, har NKS (Nya Karolinska sjukhuset) etablerat en inköpsorganisation, ”Command center” som med stöd av framför allt våra största kommer har ekonomiska muskler att köpa in och säkerställa behovet av skyddsutrustning. Detta inkluderar då också kommunernas behov, vi i Danderyd utgör inget undantag.

Detta är ett bra initiativ i den närmast kaotiska och till en del löjeväckande nationalism som uppstått. Man kan väl notera att detta är initiativ som tagits på regional och decentraliserad nivå där man känner till verkligheten, inte – som något parti just nu marknadsför – genom förstatligande av sjukvården. Det är tur att det finns fler beslutscentra!

Vi i Danderyd och andra kommuner rapporterar samtidigt till Länsstyrelsen hur läget ser ut hos oss och på våra vårdboenden, skolor och varje institution som berörs. Också detta är motsatsen till centralisering: Vi kan vårt område, vi vet vad som behövs. Och vi är, med rätta, ansvariga inför medborgarna, vad vi gör och inte gör.

 Danderyd specifikt

Jag får nu över till några lägesbeskrivningar i Danderyds kommun.

Från Bildningsförvaltning (3 april)

Påsken och förändringarna i undervisningen på främst gymnasierna präglar allt vi gör. Samtidigt innebär påsklovet att det är ”stängt” fram till tisdagen den 14 april. Jag får återkomma då om det finns viktiga saker att rapportera lokalt; hur utbildningsfrågor – och våra ännu öppna skolor – utvecklar sig är ju också en fråga om regeringen beslutar om.

Liberalerna stödde i huvudsak att regeringen ges nya befogenheter att besluta om snabba åtgärder, utan att först – det skulle ta för lång tid – genomföra en reguljär riksdagsbehandling. Jag tror att det finns anledning att erinra sig, vad man än tycker om just den regering vi har nu, vad det står i 1974 års regeringsform (§6):

Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.

När det gäller förskolorna i Danderyd är ju dessa öppna. Men sedan början av april sker all avlämning och hämtning utomhus. De är klokt – och enkelt. Kultur- och fritidsförvaltningen (7 april)

Behovet av motion och att röra på sig har inte minskat med Covid19. Man blir frisk av motion.

Men_

  1. Bastun och gymnastiksalen på Enebybergs idrottsplats är stängd (1 april)
  2. Förhandlingarna med entreprenören för badhus fortsätter. De är ju beroende av de badandes avgifter.
  3. Vi upplever också att det finns irritation – men förståelse – hos många arrangörer av olika arrangemang att de inte kan genomföras. Fram till den 26 april är i princip alla arrangemang med kommunal medverkan och finansiering inställda. Det gäller t.ex. i Cedergranska tornet där för 24:e året i rad Tornets dag skulle ägt rum 26 april. Inställt. Detsamma blir säkert fallet med Valborgsmässofirande på olika platser i kommun. Socialdemokraterna har ställt in sin traditionella 1 maj-manifesta vid Mörby centrum den 1 maj. Klokt.

Tranholmsbron

Bron till Tranholmen från Svanholmsparken i Stocksund tas traditionellt bort i slutet av april. Men hur klokt är det att låta barn trängas med kanske ett antal vuxna på en båt? Statistik visar att det kan vara upp till 60 barn på en morgontur (och nu är folksamlingar enligt regeringen begränsade till högst 50; slutsatsen drar sig själv.)

Det kommer säkert en lösning, tekniska kontoret arbetar med att bron skall få ligga kvar tills vidare. Båtar kan ju passera runt Tranholmen – men man kan ju aldrig veta vad Sjöfartsverket i Norrköping har för funderingar.

För vår del i Danderyd är saken klar: Vi skall förhindra smittspridning så långt det någonsin går. Som ordförande i Tekniska nämnden skall jag set till att folkhälsan går före Sjöfartsverkets ev. önskemål. Jag arbetar för att bron 2020 får ligga kvar fram till skolornas sommarlov.

 Frånvaron i våra skolor (4 april)

Bildningskontoret för noggrann statistik över när- och frånvaro vid alla våra förskolor, både gällande elever och barn. Jag går inte in på alla siffror men kan konstatera att det varierar kraftigt mellan olika förskolor. Ofta är en femtedel av personalen borta (förmodligen i säkerhetssyfte) medan ännu större antal, upp till 50 procent, av förskolebarnen stannar hemma. Det gör ju att antalet anställda/barn blir acceptabelt – även om både orsakerna är olyckliga.

Socialförvaltningen (7 april)

Inga stora förändringar jämfört med för en vecka sedan. Intensivt arbete pågår att säkra personalförsörjning, precis om inom andra förvaltningar skall vi ha kunnig och engagerad personal.

Utmaningar

Vi har i Danderyd som i andra kommer många utmaningar.

  1. Skyddsmateriel behövs – leveranstiderna ett bekymmer, ofta 14-28 april. Det gäller fler andningsskydd och ansiktsvisir.
  2. Förvaltningen är duktig på att beställa mindre mängder akut.
  3. Direktupphandling av korttidsvårdsplatser är en fortsatt utmaningar, men Danderyd samarbetar med övriga kommuner i Roslagen, alla har samma problem.
  4. För att stärka särskilt socialkontorets kapacitet får vissa medarbetare i kommunledningskontoret (från 6 april) uppdrag att biträda förvaltningen under socialchefens ledning.

 

Bästa Danderydshälsningar

 

Bengt Sylvan
Kommunalråd, förste vice ordförande i kommunstyrelsen