Se alla

2020-04-16: Öppet forum inställt – men svar att få!

Bengt Sylvan

 

Birgitta Lindgren

 


Elvy Svennerstål

Liberalerna i Danderyd, som varje torsdag i varje månad  före kommunstyrelsemöten, har Öppet forum för alla intresserade, kommer torsdagen den 16 april att ställa in mötet. Orsak: Vi sätter kampen mot smittspridning före allt annat.

Däremot kommer alla som vill få svar från kommunstyrelseledamöterna Bengt Sylvan (gruppledare), Birgitta Lindgren och Elvy Svennerstål via e-post. Ställ Dina frågor om det som skall avhandlas på kommunstyrelsens möte i Danderyd måndagen den 20 april. Du har föredragningslistan här.

E-postadresser att använda:
bengt.sylvan@danderyd.se
birgitta@b-lindgren.se
esvennerstal@gmail.com

Du kan också ta upp andra politiska frågor än som finns på dagordningen. Vid våra Öppet forum-möten förekommer en livlig diskussion och många ämnen som berör tas upp.
Om Du har någon fråga, något ämne eller någon synpunkt att framföra utöver vad kommunstyrelsen skall behandla, förmedlar vi dem till Liberalerna Danderyds  ordförande Fredrik Palmquist (som också tillhör fullmäktigegruppen, men inte är ledamot i kommunstyrelsen; däremot är han kommunfullmäktiges andre vice ordförande och som övriga liberaler i fullmäktigegruppen väl införstådda med våra väljares förväntningar..

Inom Liberalerna Danderyd är vi noga att skilja mellan frågor som finns på den kommunala dagordningen, och som hanteras och avgörs av fullmäktigegruppen,  och andra politiska frågor, som hanteras av ordföranden och föreningens styrelse.
Nästa styrelsemöte äger rum den 6 maj 2020, även det mötet kommer att ske utan att man brukar sammanträdesbordet i Liberala huset (Dalstigen 1, Danderyd) men väl den videokonferensmöjlighet som numera finns hos alla valda i fullmäktigegruppen och föreningens styrelse. Vi sätter kampen för god hälsa framför allt annat!

På uppdrag av Bengt Sylvan, Birgitta Lindgren och Elvy Svennerstål/

Gunnar Andrén
föreningens sekreterare och hemsidesansvarig