Se alla

2020-04-25: Inställt förbundsårsmöte

Förbundsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att flytta förbundets årsmöte 202, som skulle ha ägt rum lördagen den 25 april, till lördagen  den 5 september 2020.
Vid mötet behandlas året som gått, ordförande, första och andra vice ordförande samt styrelse i övrigt väljs liksom revisorer. Sedan 2019 är dandrydföreningens ordförande Fredrik Palmquist suppleant i den viktiga förbundsstyrelsen. Vid förbundsårsmötet behandlas också lämnade motioner (motionstiden gick ut den 13 mars 2020), bl.a. annat två motioner från Gunnar Andrén, Stocksund, dels om skilda valdagar mellan riksdag- och kommun- och regionval. dels om kommunikationseländet i hela Stockholms nordostsektor genom bristen på spårbunden trafik – som ju fanns för 100 år sedan men sedan dess nedmonterats från 320 km järnväg till 60 km.

Handlingarna till årsmötet, där Danderyd har fem ombud, kommer att publiceras den 21 augusti på Liberalerna Stockholms läns hemsida men vi avser att länka till www.danderyd.liberalerna.se för att underlätta för envar att följa vad som händer i det liberala partiet, nu viktigare än på många, många år när olika illa underbyggda och ofta ovetenskapliga förslag haglar.

Publicerat: 13 april 2020/GA