Se alla

2020-04-26: Rapport om Danderyd

Bengt Sylvan

Bengt Sylvan är kommunstyrelsens förste vice ordförande (lib) och kommunalråd.
Han har tidigare varit ordförande i Liberalerna Danderyd och är – numera tillsammans med gruppledaren i kommunfullmäktige Birgitta Lindgren och ersättaren i kommunstyrelsen Elvy Svennerstål – liberalernas ledande kommunala företrädare i Danderyds kommun.

Ledamöter i kommunfullmäktige (lib) är:
Birgitta Lindgren, Enebyberg
Bengt Sylvan, Enebyberg
Elvy Svennerstål, Stocksund
Fredrik Palmqvist, Djursholm (fullmäktiges andre vice ordförande)
Monica Renstig, Danderyd
Lars-Gunnar Wallin, Danderyd
Tommy Lindgren, Enebyberg
Desirée Lindqvist, Djursholm
Charlotta Malm, Djursholm
Rolf Lundgren, Djursholm
Maarit Nordmark, Danderyd (tidigare Stocksund)

Ordet till Bengt Sylvan:

1 Läget i sjukvården i Region Stockholm är fortfarande mycket ansträngt. Det är oklart när och med hur mycket belastningen på på olika vårdenheter kan komma att minska.
2 Tyvärr förekommer omfattande spridning av Covid-19 på äldre- och särskilda boenden i kommunerna.
3 Oro uttrycks från ledningen inom Region Stockholm att följsamheten vad gäller social distansering – alltså dels minst 1,5 meters avstånd till närmaste människa, dels största möjliga restriktivitet vad gäller kontakter utanför familjen  – har minskat, särskilt påtagligt när vårsolen värmer.
4 Materialförsörjningen inom regionen fungerar genom de många åtgärder som har vidtagits organisatoriskt – och där Danderyd deltar även om vår kommun är liten i sammanhanget – bra. De mest akuta behoven, som definieras som att material behövs inom tre dygn, är lösta, även om undantag, dessbättre få eller inga, kan förekomma.
När det gäller vad som kallas samhällsviktig verksamhet finns det nu beredskap, dvs ingen väntan på leverans.

Hur är det då i våra kommuner, det finns ju 26 kommuner i länet utöver Region Stockholm?
Svar: Skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel levereras varje dag till alla kommuner som har behov.
Det sker genom samverkan mellan Länsstyrelsen – som ju är regeringens lokala organ -, Region Stockholm och varje enskild kommun.
Samtidigt varnar branschorganisationen Svensk Handel för att det förekommer aktörer som erbjuder olika former av skyddsutrustning mot Covid-19. Det handlar om vad som måste sägas vara oseriösa företag, vars produkter inte är garanterat säkra. De använder försäljningsmetoder som ofta är vilseledande och därtill ägnar sig vissa företag åt att sända rena bluffakturor.
Det finns en varningslista som man bör använda:
https://www.svenskhandel.se/sakerhetscenter/varningslistan

Det förtjänar även nämnas att andra stater ägnar sig åt underrättelseverksamhet.
Avsikten är given: att nu eller för framtiden kartlägga våra skyddsaktiviteter för att kunna använda den kunskapen mot vårt land.
Kom ihåg vad som gällde under beredskapen 1940-45, lika aktuellt i dag som då:
En svensk tiger.

Så om Danderyd.

Smittskydd Stockholm har uppdaterat antalet bekräftade corona-smittade i vår kommun. Förra veckan var siffran 44, denna vecka 54 (21 april). Tyvärr vet vi också att det förekommit dödsfall i Danderyd, dessbättre vet vi också att flera som drabbats av Covid-19 och varit illa ute inte bara blivit bättre utan också utskrivna och friskförklarade genom den behandling som erbjuds vid intensivvårdsklinikerna .
Det är verkligen roligt att veta!

Om Bildningsförvaltningen i Danderyds kommun
Det ovanliga har blivit vardag efter några veckor. Parallellt pågår planeringen för nästa läsår.

Förskolan
Läget jämfört med veckan före påsk är oförändrat.
Små barn har ibland vanlig snuva eller allergier – det är inte lätt för personalen att avgöra hur man skall agera, inte minst i förhållande till vårdnadshavarna, mor och far.

Grundskolan och gymnasium

I grunden förändring sen före påsk.
Det pågår en inventering i Danderyd av elever som tycks ha långtidsfrånvaro.
Liberalernas politik är glasklar, uttryckt genom partiledaren Nyamko Sabuni vid en presskonferens:
Elever som är friska skall vara i skolan eller delta i distansundervisningen. I Sverige råder skolplikt.
Till detta kan läggas att skolan ju är till för att förbereda varje elev för livet efter skolan: det är då alla kunskaper behövs.
Man lär inte för skolan utan för livet efter skolan.

Om Socialförvaltningen i Danderyd

Ett bekymmer har varit hög sjukfrånvaron inom Natt och larm, vilket måst klaras med befintliga vikarier men en långsiktig planering för att säkerställa personalresurserna – bland annat under sommaren 2020 – har inletts.
Tillgången på skyddsutrustning, som skapat oro, har förbättrats.
De ansiktsmasker som används av vår personal räcker nu åtminstone fyra veckor framåt, en bra framförhållning och trygghet.

En fråga som många ställer: Hur många danderydsbor omfattas av kommunal omsorgsverksamhet, alltså vård och omsorgsboende, av LSS-boende, av socialpsykiatri samt har hemtjänst?

Svar: I vår kommun med cirka 33.000 invånare rör det sig om cirka 950 personer.
Av dessa vet vi (22 april) att tretton är bekräftat drabbade av corona-viruset och att misstanke finns om ytterligare fem.
Mycket eller litet?
Tyvärr måste vi säga att det är arton för många. Ty bakom varje siffra döljer det sig en människa, en individ, med förhoppningar, syskon, med maka eller maka, barn, andra släktingar, alla känner oro eller till och med fruktan – men vi vet att vår personal gör allt vad som står i deras makt att hjälpa och förhindra vidare smittspridning.
Det talas ju numera om sjukvårdens hjältar.
De finns även hos oss.
Tack!

Om korttidsboende

Danderyds kommun har nu fått tillgång till 18 korttidsplatser genom särskilda avtal. Om fler – eller färre – behövs, kommer att bedömas veckovis av socialförvaltningen. Det viktiga är att veta att Danderyds kommun har beredskap även för sådant som vi normalt inte vill eller fruktar skall inträffa.
Den enskilde – och deras anhöriga – skall kunna känna trygghet.

Ty en sak kan vi aldrig veta:
Vem som drabbas härnäst – jag, du eller någon annan.
Det ligger i det vi kan säga liberalismens DNA att alltid vara beredd att bistå den som inte själv längre kan klara sig. Det är solidaritet i praktiken, i verkligheten.

Om Tekniska förvaltningen i Danderyd

Det är roligt att kunna notera att Tranholmsbron ligger kvar till slutet av skolterminen.
Vem kunde för bara några månader sedan tänka sig att denna bro skulle bli en brygga för att förebygga smittspridning?

(Ett problem som uppstått är att vår paddlande medlem i Stocksund Gunnar Andrén, tidigare riksdagsman,inte som vanligt kan paddla runt Tranholmen. Han får väl i stället paddla bortåt Lidingöbron och tillbaka. Men se upp för det gamla sjunkna fartyget som ligger strax öster om Tranholmen, fortfarande sticker relingen upp på sina håll! Ett antal fåglar brukar sitta på uppstickande bräder för att markera att det nu är deras skepp, inte människornas. Vraket har legat där sedan 1940-talet ….)

Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyd

Den ”nya” arbetsuppgift som förvaltningen inom Miljö- och hälsa fått är att kontrollera att distansen mellan gäster på uteserveringar följs.
Men det borde inte vara något problem: dagligen hör man ju att ”stockholmare” inte förstår vikten av att hålla distans, men det kan väl omöjligen gälla danderyduteserveringarnas  gäster?

Övrigt

Vid synnerliga skäl kan kommunen bevilja hyresnedsättning för företag som drabbats av likviditetssvårigheter eller omsättningsminskningar. Om detta är de styrande partierna i Danderyd – moderaterna, liberalerna och kd – överens.

Samtidigt ser vi med oro på att kommersiella fastighetsbolag, verksamma bland annat vid Djursholms torg och som till och med blivit föremål för uppmärksamhet i Rapport, inte riktigt tycks ha förstått att de företag som oförskyllt drabbats, kan bli f.d. hyresgäster.
Det kan inträffa om man inte kan komma överens om att lokalhyrorna måste anpassas till lönsamheten. Denna är ju i alltför många fall just nu obefintlig.

Slut.
(Men jag, Birgitta Lindgren eller Elvy Svennerstål eller någon annan förtroendevald inom Liberalerna Danderyd återkommer på denna plats så snart det finns viktiga saker att informera om.)

Bengt Sylvan
e-post: bengt.sylvan@danderyd.se

mobil: 0734-60 50 36