Se alla

2020-05-12 Coronaläget i Danderyd

Antalet smittade covid-19-fall i Danderyd var (enligt Region Stockhoolm) den 10 maj 2020 97 personer. Det innebär – den jämförelse som görs mellan kommunerna – att antalet fall var 30/10.000 invånare i Danderyd mot i genomsnitt 40/10.000 invånare i hela regionen.
Att jämföra antalet avlidna blir i praktiken irrelevant inom små områden eftersom sjukvårdssituationen – i motsats till äldrevården – är så väsensskild mellan kommuner med stora sjukhus i sex kommuner, främst Solna (Karolinska universitetssjukhuset), Stockholm (Södersjukhuset), Huddinge (andra delen av Karolinska universitetssjukhuset), Danderyd (Danderyds sjukhus), Södertälje (Södertälje sjukhus) och Norrtälje (Norrtälje Sjukhus) jämfört med övriga 20 kommuner i länet. Stora enheter finns dessutom med specialinriktning i Upplands Väsby (Löwenströmska sjukhuset) och Stockholm (S:t Göran, Sabbatsberg, S:t Erik samt Sophiahemmet), de senare utan akutmottagningar men med mycket stora och viktiga specialmottagningar. Också Sollentuna sjukhus har genom sin utbyggnad, särskilt på geriatriksidan, allt större betydelse för äldrevården i Stockholmsregionen.