Se alla

2020-05-17: Birgitta Lindgren: Nu satsar vi på de årsrika

Birgitta Lindgren

 

 

 

Birgitta Lindgren är Liberalernas gruppledare i fullmäktige i Danderyd och ledamot i kommunstyrelsen och socialnämnden. Från den sistnämndas senaste sammanträde rapporter Birgitta Lindgren:

Åtgärder för att motverka äldres ensamhet

Vid sammanträde den 11 maj beslutades genom ett s.k. ordförandebeslut – ordförande är Carina Erlandsson (m) –  om en rad åtgärder för att motverka ensamhet hos äldre i Danderyd under den rådande coronakrisen och coronaisoleringen på grund av det besöksförbud som gäller.
– Det är ju ett stort problem för de enskilda att det har blivit så här, säger Birgitta Lindgren, och instämmer med liberalernas ”äldreriksdagsledamot” Barbro Westerholm som påtalat att de 1,6 miljoner svenskar som är över 70 år – ”årsrika” – allihop är enskilda individer och måste behandlas som sådana.
– Och med respekt, säger Birgitta Lindgren.

Viktigast förhindra smittspridning

Verksamheten på våra äldreboenden och i hemtjänsten måste fortsatt vara inriktad på att förhindra smittspridning, det är allra viktigast, understryker Birgitta Lindgren, som också är ordförande i socialnämndens socialutskott som – under starkast möjligt personsekretess – handlägger enskildas behov och problem i kommunen.

Pengar att söka för aktiviteter mot ensamhet

Men fram till 1 juni 2020 kan alla utförare i kommunen söka bidrag för att underlätta för äldre, ytterst i syfte att motverka den ensamhet som enligt Birgitta Lindgren är om inte ett lika stort hot som Covid-19 så ett stort bekymmer för envar som känner sig frisk och vill umgås, inte vara isolerad.

Detta kan man söka för

Kommunens socialdirektör Britt-Marie Ekström har på kommunens hemsida (www.danderyd.se) meddelat att till förfogade står cirka 1,5 miljoner kr för dessa ändamål.
Det kan handla om allt från olika former av teknik, det kan gälla utomhustält eller infravärme, till förstärkta personalresurser, har verksamhetschefen vid Storkalmar äldreboende Christina Edholm exemplifierat.

”Ett viktigt bidrag för hopp och livsglädje”

Birgitta Lindgren:
– Det viktiga är ju att bryta ensamheten, inte bara för de gamla utan också när så är möjligt för deras barn och andra anhöriga vilka också saknar kontakten med de sina.
– Att Danderyd nu satsar på detta tror jag är ett viktigt bidrag till att se till att hopp och livsglädje ökar för många äldre men även anhöriga och personal.
– Jag är glad över att vi i Danderyd kan göra mer för våra äldre. Det förtjänar våra årsrika.