Se alla

2020-05-22: Annika Linde om sjukvård för de som bor på äldreboenden

Annika Linde (lib), f.d. statsepidemiolog

 

 

 

Fråga i coronatider: Hur får man och hur fungerar sjukvården för de som bor på äldreboenden?
Annika Linde (lib), ledamot av i Region Stockholm och ordförande i dess kvalitetsutskott, menar att ett bra sätt att få information är att söka på Stockholms Regions hemsida.
Annika Linde:
– Coronavård av äldre ges i Region Stockholm – dvs Stockholms län eller det som är mer bekant som Stockholms läns landsting – efter individuell bedömning av behov.
– Bland annat har geriatriken ökat antalet vårdplatser och dessutom möjligheterna till vård i hemmet förstärkts.
– Den blågröna alliansen (m, lib, c, kd och mp) och sjukvårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att hitta resurser så att alla skall kunna få rätt vård.
– Dessbättre har trycket mot sjukhusen på grund av Covid-19-utbrottet börjat minska i vårt län. Dödstalen har också planat ut. Jag hoppas att det värsta snart är över!
   Här dagens (22 maj 2020) information om sjukvård på de alltid aktuella men just nu omskriva äldreboendena i Region Stockhom.