Se alla

2020-06-03: Tolv avlidna i Danderyd

Under våren har tolv danderydsbor avlidit på grund av att de drabbats av Covid-19 (Corona virus disease, upptäckt 2019).
Det innebär att – statistiskt – 3,7 danderydsbor/10.000 invånare avlidit.
För hela Region Stockholm är motsvarande siffra 8.5 avlidna/10.000 invånare.
Antalet danderydsbor som diagnostiserats för Covid-19 är enligt statistiken från Region Stockholm 114. vilket omräknat på samma sätt betyder 35 drabbade/10.000 invånare.
För hela regionen är motsvarande antal 51/10.000 invånare.