Se alla

2020-06-08: Elvy Svennerstål om luften i Danderyd

Ordföranden i Hälso- och miljönämnden Elvy Svennerstål (lib):

Nu skall Danderyd skaffa egen mätutrustning

Alla kommuner har skyldighet att känna till luftkvaliteten och övervaka att miljökvalitetsnormerna efterföljs. I Danderyd är E18 den största miljöboven.
Men hur farlig är luften för Danderydsbornas hälsa, djur och växter?
Elvy Svennerstål, vice ordförande i Liberalerna Danderyd och ordförande i kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd:
– Nu har miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänt mitt förslag att kommunen bör skaffa egen mätutrustning för att mäta i första hand partiklar, kvävedioxid och ozon. Nu är det kommunfullmäktiges sak att besluta om finansieringen.
–  Mätningarna bör göras på lämplig plats i kommunen längs E18 och med början 2021.
– Mätningar görs visserligen sedan tidigare men med flera års intervall. De är viktiga men inte tillräckliga för att fylla kommunens behov av underlag för den fysiska planeringen, miljö- och klimatarbetet och för miljö- och hälsotillsynen. Deet handlar ytterst om människors hälsa.
– För att kunna fatta bra beslut krävs regelbundna luftmätningar över tid. Och nu blir det verklighet enligt vårt förslag, slutar Elvy Svennerstål.