Ordföranden i Hälso- och miljönämnden Elvy Svennerstål (lib):

Nu skall Danderyd skaffa egen mätutrustning

Alla kommuner har skyldighet att känna till luftkvaliteten och övervaka att miljökvalitetsnormerna efterföljs. I Danderyd är E18 den största miljöboven.
Men hur farlig är luften för Danderydsbornas hälsa, djur och växter?
Elvy Svennerstål, vice ordförande i Liberalerna Danderyd och ordförande i kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd:
– Nu har miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänt mitt förslag att kommunen bör skaffa egen mätutrustning för att mäta i första hand partiklar, kvävedioxid och ozon. Nu är det kommunfullmäktiges sak att besluta om finansieringen.
–  Mätningarna bör göras på lämplig plats i kommunen längs E18 och med början 2021.
– Mätningar görs visserligen sedan tidigare men med flera års intervall. De är viktiga men inte tillräckliga för att fylla kommunens behov av underlag för den fysiska planeringen, miljö- och klimatarbetet och för miljö- och hälsotillsynen. Deet handlar ytterst om människors hälsa.
– För att kunna fatta bra beslut krävs regelbundna luftmätningar över tid. Och nu blir det verklighet enligt vårt förslag, slutar Elvy Svennerstål.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.