Se alla

2020-06-09: Liberal arbetsgrupp om översiktsplanen

 

Monica Renstig  Fredrik Pallin

 

Vid styrelsemötet i Liberalerna Danderyd den 9 juni rapporterade arbetsgruppen för Danderyds översiktsplan om sitt arbete. Arbetsgruppen tillsattes 2019 och leds av Isak Abramowicz, Djursholm (sammankallande).
Övriga ledamöter är Monica Renstig, Danderyd, och Fredrik Pallin, Enebyberg.
Gruppen, som redan i början av 2020 redovisade sitt arbete för styrelsen i Liberalerna Danderyd, har framför allt samlat in väsentligt material om Danderyd, långt utöver vad som framgår av kommunens årsredovisning.
Det gäller befolkningsutvecklingen, ålderssammansättning, bostadsförhållanden, skolor, äldreomsorg, naturförhållanden, investeringar, företagande och – det är av största vikt för Danderyds utveckling eftersom så mycket trafik passerar genom kommunen – kommunikationerna.
Om det inte, som liberalerna pläderat för sedan tillkomsten av 1964 tunnelbaneutredning, som ju sänktes 1980 gemensamt av moderaterna och centerpartiet (fast man tycks ha glömt detta avgörande, negativa ställningstagande), utbyggd tunnelbana till Näsbypark, Täby Centrum. Hägernäs och Arninge – skall trafiken fortsätta gå ovan jord på E18, bilar, bussar, tung trafik, genom centralaste delarna av kommunen? Eller skall E18 grävas ned och förlängas och förläggas under jord från Stocksundet till Lahäll i Täby? Se Norra och Södra länken – för att inte tala om Södertunneln under Södermalm, tänk om all trafik mellan Skanstull och Slussen skulle fortsätta att gå via Götgatan? Tanken svindlar, därför var det klokt att  Stockholm beslutade att bygga tunnelbana – det var 1941.

Frågan är också: Hur skall våra barn i Danderyd bo i framtiden? I kommunen eller i andra kommuner som bygger flitigare? De som svarar att Danderyd är färdigbyggt säger också till en växande befolkning: Ni får bosätta er någon annanstans.

Tag gärna kontakt med Isak Abramowicz, Monica Renstig eller Fredrik Pallin – alla har telefon och e-post .
Till följd av Covid-19-epidemin har arbetsgruppens planerade seminarier skjutits till hösten, de var annars avsedda att äga rum under mars-maj 2020.

Ännu finns inget publicerat underlag från arbetsgruppen men det kommer.
Du som vill ha det med e-post kan skriva ett meddelande till föreningens sekreterare Gunnar Andrén, e-post gunnar.andren@liberal.se, så kommer materialet så fort det är färdigt.

Välkommen!

Liberalerna Danderyd är den lyssnande föreningen – och vårt mål är att göra ett bra land, en bra region och en bra kommun ännu bättre. Det är målet med den politiska verksamheten och engagemanget: att förändra till det bättre. Därför lyssnar vi!