Se alla

2020-06-09 Monica Renstig: Bra skolresultat i Danderyd

Monica Renstig, ordförande i utbildningsnämnden i Danderyd

 

 

 

 

 

 

Monica Renstig är kommunfullmäktig (lib) i Danderyd och ordförande i Utbildningsnämnden – tidigare skolstyrelsen – i Danderyd. Hon har tidigare varit första vice ordförande i Liberalerna i Danderyd.
Sedan valet 2018 är Monica Renstig, som är bosatt i Danderydsdelen av Danderyd, också ersättare i Region Stockholm (tidigare känt som Landstinget i Stockholms län).

Här hennes anförande i Danderyds fullmäktige den 8 juni 2020 då fullmäktige debatterade 2019 års verksamhet.

”Skolan är en av kommunens kärnverksamheter, kanske den viktigaste eftersom den lägger grunden för framtiden för så många.

Det är på grund av FÖRSKOLORNA och SKOLORNA som många familjer väljer att flytta till vår kommun. Kvaliteten på skolorna gör att människor också tycker att de får något för skattepengarna.
Det är därför glädjande att skolorna i Danderyd också toppar de allra flesta rankningslistor som publiceras:

 • 2019 hade Danderyds kommun det allra högsta genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 av alla kommuner i Sverige med  274,2  poäng. Det betyder att 97 procent av våra niondeklassare var behöriga att gå vidare till yrkesprogram.
 • Samtliga tre grundskolor i kommunen presterade över Salsa-värdet, alltså det värde som tar hänsyn till socioekonomiska förutsättningar.
 • Danderyd hade också högst andel legitimerade lärare i hela länet.
 • Kommunen fick också en hedrande förstaplats i Stockholms län som bästa Skolkommun 2019 i Lärarförbundets årliga rankning, och en niondeplats bland landets alla 290 kommuner
  (Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Danderyd tillhör landets bästa kommuner när det kommer till andel barn i förskolan och elevernas meritvärde i årskurs nio.
  Även lärarlönen och andelen godkända elever tillhör kommunens relativa styrkor som skolkommun.)
 • Danderyd, rankad nr 26 i hela Sverige, ligger bättre till än samtliga fem grannkommuner: Stockholm på plats 136, Täby plats 150, Sollentuna nr 166, Lidingö nr 197  och Solna på plats 261. Av alla de 26 kommunerna i Stockholms län är Danderyd rankad som etta.

Alla våra skolor

I Danderyd finns 33 förskolor, hälften privata, och 15 skolor från förskoleklass till nionde klass samt 3 gymnasier.
Det finns drygt 1.500 barn i förskolan och drygt 5 000 elever i grundskolan, därtill 1.500 i gymnasiet.
Utbildningsnämnden ansvara för ungefär halva kommunens budget och hela 91 procent av dessa pengar går direkt vidare i form av skolpeng.
Resterande går – förutom till kostnader för förvaltningen och nämndens ledamöter – till att finansiera Särskilda stöd; alltså medel  som skolor söker för barn med särskilda behov – det kan vara allt från lättare stöd till mer omfattande behov av hjälp.

Kostnaderna för det särskilda stödet har ökat mycket under senare år, och under 2019 pågick ett intensivt arbete med att skärpa bedömning och rutiner för vem som skall få särskilt stöd och under hur lång tid. Givetvis skall fortfarande alla barn med behov av särskilt stöd få detta, men det mesta av detta skall rektor kunna göra inom ramen för den vanliga skolpengen.

Alltför många lediga platser

Man måste ser verkligheten: fortfarande är vår skolkostym för stor.
Den kapacitetsutredning som bildningsnämnden tog fram 2018 visade på tomma platser i såväl förskola som skola.
Detta arbete tog vi under 2019, och framförallt våren 2020, i tu med genom att förtäta samarbetet med Fastighetsnämnden
Tomma platser kostar pengar – då enskilda skolor helt finansieras av skolpengen per elev – och det är i stort sett omöjligt gå runt ekonomiskt om inte skolorna har fyllt sina elevplatser.
Särskilt svårt är det för mindre skolor – där det givetvis blir svårare att fördela eleverna på lämpligt stora klasser när det totala elevantalet är lågt.
Det leder till för hög hyra/elev och för höga lärarkostnader/faktisk elev.

Året i ekonomisk sammanfattning

 • Utbildningsnämndens budget (beslutad av fullmäktige i november 2018) utgjorde för 2019 885 miljoner kr.
 • Underskottet blev 15 miljoner kr, 1,7 procent över budget
 • Den första orsaken, ungefär halva avvikelsen, beror på lägre statsbidrag än vad som var budgeterat dels för maxtaxa i barnomsorgen, dels för lägre ersättning och därmed kommunala kostnader för asylsökande (minus cirka sju miljoner kr) .
 • Den andra orsaken var fler elever i särskolan (minus cirka 5,2 miljoner kr).
 •  Den tredje stora  orsaken var – trots ambitioner att minska kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever med behov av särskilt stöd – att Danderyds skolor fick in fler barn och elever med stora behov av stöd i förskolor och skolor (minus cirka 2,8 miljoner kronor.),
 • Den fjärde  orsaken till avvikelsen jämfört med 2019 års budget var större antal elever (kallas volymer; minus cirka 2,2 miljoner kr)
 • Den femte och sista orsaken var högre kostnader för vuxenutbildning (minus cirka 1,3 miljoner kr).

Utbildningsnämndens större ansvarsområde

Från 1 januari 2019 ansvarar utbildningsnämnden också för driften av alla kommunala förskolor och skolor.
Det har givit nämnden och förvaltningen betydligt mer att göra och framförallt har nämnden fått den stora utmaning det ligger i att fortsätta effektivisera våra förskolor och skolor.
Åtta av elva skolor och nio av tolv 12 förskolor klarar att hålla sin budget i balans – men resten gör det inte.
Utmaningen ligger att hitta nya lösningar för att minska Danderyds sårbarhet genom en alltför stor skolkostym.
Det finns emellertid många idéer på hur detta kan ske.
Men det allra viktigaste för att få en ekonomi i balans mellan intäkter och kostnader också inom skolområdet är att anpassa kostymen efter antalet elever.”

Monica Renstig
Ordförande (lib) i Danderyds utbildningsnämnd