Fredrik Palmquist
Fredrik Palmquist, e-post: palmquistfredrik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte i Liberalerna Danderyd äger rum den 9 juni kl. 18.30. Sannolikt kommer styrelsemötet på grund av Covid-19-utbrottet – liksom 24 mars och 6 maj – att ske via uppkoppling från envars hemdator, precis som Liberalernas riksdagsgruppsmöten nu sker av smittspridningsförebyggande skäl.
Vid styrelsemötet 9 juni kommer information om det politiska läget i Sverige, Region Stockholm och Danderyds kommun att lämnas.
Ärendelistan är ännu inte fastställd varför det finns tid, plats och utrymme för nya inspel.
Om Du vill att styrelsen för Liberalerna Danderyd skall ta upp någon särskild fråga – och vår förening har sedan många år som tema att vara en lyssnande förening – skall Du vända Dig till föreningens ordförande Fredrik Palmquist. Han har e-postadressen palmquistfredrik@gmail.com och är lätt att nå.
Det går också bra att kontakta någon annan i styrelsen: vice ordföranden Elvy Svennerstål, Stocksund, Isak Abramowiz, Djursholm, undertecknad sekreterare bosatt i Stocksund, Jan Backman, Danderyd, Peter Dörlich, Enebyberg, Annika Linde, Danderyd, Rolf Lundgren, Djursholm, Fredrik Pallin, Enebyberg, Ulrica Sunnanstaf, Danderyd, eller någon av de adjungerade, Birgitta Lindgren, Enebyberg, Bengt Sylvan, Enebyberg, Monica Renstig, Danderyd eller Ulla Löwenhielm, Djursholm.

Du kan också ta kontakt med någon ledamot i fullmäktigegruppen, där Birgitta Lindgren, Bengt Sylvan, Elvy Svennerstål, Fredrik Palmquist, Monica Renstig och Rolf Lundgren ingår men också Tommy Lindgren, Enebyberg, Lars-Gunnar Wallin, Danderyd, Desirée Lindqvist, Djursholm, Charlotta MalmDjursholm och Maarit Nordmark, Danderyd (tidigare Stocksund).

Gäller red regionfrågor är Annika Linde och Monica Renstig föreningens företrädare i Regionfullmäktige Stockholm.

Styrelsen för Liberalerna Danderyd diskuterar inte bara frågor som står på den kommunala eller regionkommunala agendan utan är öppen för diskussion om alla politiska frågor. Välkommen!

Fredrik Palmquist
ordförande/

Gunnar Andrén
styrelsens sekreterare och arkivarie,
e-post: gunnar.andren@liberal.se

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.