Se alla

2020-10-30 Komplettering från nomineringskommittén

Elvy Svennerstål

Elvy Svennerstål

Nomineringskommittén vill inför medlemsmötet den 3 november 2020 komplettera sina förslag från 20 oktober på två punkter:
1. Som ordinarie ledamot  (och ordförande) i Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås oförändrat Elvy Svennerstål, Stocksund.
    Därutöver har Liberalerna Danderyd två ersättare i nämnden (inte en ledamot och en ersättare).
Som första ersättare föreslås Charlotta Malm, Djursholm, och som andre ersättare Isak Abramowicz, Djursholm.
2. Som andre ersättare i Kultur- och fritidsnämnden föreslår Peter Haas, Enebyberg.

Ulla Löwenhielm
Nomineringskommitténs sammankallande
30 oktober 2020