Se alla

2020-11-03 Liberala företrädare för Liberalerna 2021-2022

 

 

Bengt Sylvan

 

 

 

 

Vid medlemsmöte, som genomfördes digitalt, tisdagen den 3 november beslöts vilka förtroendevalda som skall företräda Liberalerna Danderyd under åren 2021 och 2022 i de kommunala organen i kommun. Kommunfullmäktige väljer den 7 december.

Man kan observera att kommunstyrelseledamöterna och kommunrevisorn valdes enligt lag för fyra år redan den 17 december 2018 men att i Liberalernas fall mandatperioden av medlemsmötet den 19 november 2018 för alla valda sattes till utgången av 2020.

Några personförändringar har dock inte skett. i kommunstyrelsen i Danderyd. Där kommer Liberalerna Danderyd även fortsättningsvis att företrädas av kommunalrådet Bengt Sylvan, Enebyberg, ordföranden i socialutskottet Birgitta Lindgren, Enebyberg, och ordföranden i miljö och hälsoskyddsnämnden Elvy Svennerstål, Stocksund.

Samtliga valda:

Kommunstyrelsen i Danderyd
Bengt Sylvan (1:e vice ordförande, kommunalråd)
Birgitta Lindgren (ledamot)
Elvy Svennerstål (ersättare)

Socialnämnden
Birgitta Lindgren (gruppledare)
Sarah Razavi (ledamot)
Rose-Marie Danielsson (ersättare)
Mikael Sörberg (ersättare)
Socialutskottet
Birgitta Lindgren (ordförande)

Utbildningsnämnden
Monica Renstig (ordförande)
Peter Dörlich (ledamot)
Elisabeth Abramowicz (ersättare)
Ulrica Sunnanstaf (ersättare)

Tekniska nämnden
Bengt Sylvan (ordförande)
Katarina Liljefors (ledamot)
Walter Deltin (ersättare)
Henrik Lehmann (ersättare)

Fastighetsnämnden
Lars Gunnar Wallin (gruppledare)
Lennart Andersson (ersättare)

Byggnadsnämnden
Maarit Nordmark (1:a vice ordförande)
Fredrik Pallin (ledamot)
Margareta Sandell (ersättare)
Lennart Sundquist (ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden
Rolf Lundgren (1:e vice ordförande)
Desirée Lindqvist (ledamot)
Torgny Lindbeck (ersättare)
Peter Haas (ersättare)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Elvy Svennerstål (ordförande)
Charlotta Malm (ersättare 1)
Isak Abramowicz (eersättare 2)

Överförmyndarnämnden

Charlotta Malm (ledamot)
Christer Arvas (ersättare)

Styrelsen för Trygg i Danderyd
Torun Hegardt (ledamot)
Sara Razavi (ersättare)

Styrelsen för Djursholms AB
Lars-Gunnar Wallin (ledamot)
Charlotta Malm (ersättare)

Valnämnden i Danderyd
Annika Linde (ledamot)
Fredrik Pallin (ersättare)

Kommunala pensionärsrådet
Ulla Löwenhielm (ledamot)

Funktionshinderrådet
Charlotta Malm (vice ordförande)

Käppalaförbundet (ett kommunalförbund)
Rolf Lundgren (ledamot)

Norrvatten (ett kommunalförbund)
Rolf Lundgren (ersättare)

Ledmannarevisor i Danderyds kommun
Peter Freme