Se alla

2020-11-03 Nomineringskommitténs förslag

Ulla Löwenhielm, sammankallande i nomineringskommittén

 

 

 

 

Den 3 november kl 19.00 har Liberalerna Danderyd medlemsmöte som bl.a. skall ta ställning till vem i föreningen som skall företräda Liberalerna Danderyd i kommunens nämnder under 2021-2022.

Mötet kommer att ske digitalt för att undvika smittospridningsrisk.
Mötespresidiet kommer att finnas på Enhagsslingan 17 i Täby  i ett företags sammanträdeslokal där Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att hindra smittspridning kan iakttas och varifrån mötet kan ledas digitalt.

Uppkopplingsadressen kommer att meddelas på denna sida senast den 2 november 2020.
Den kommer också att tillställas alla medlemmar som har i medlemsregistret känd (och fungerande) e-post.

Formellt väljs företrädarna av Danderyds kommunfullmäktige den 7 december 2020.

Enligt beslut vid Liberalernas valmöte i december 2018 efter fullmäktigevalet den 9 september samma år står samtliga uppdrag som tillföll Liberalerna Danderyd vid valet 2018 till medlemmarnas förfogande för kalenderåren 2021 och 2022 (kommunstyrelsens mandat sträcker sig fram till 14 oktober 2022 enligt lag, övriga uppdrag till 31 december 2022).

Liberalernas nomineringskommitté har bestått av Ulla Löwenhielm, Djursholm (sammankallande), Jan Backman, Danderyd, Torun Hegardt, Djursholm, Sophia Metelius, Djursholm, och Tommy Lindgren, Enebyberg, valda av årsmötet den 20 februari 2020.

Nomineringskommitténs förslag:
Kommunstyrelsen i Danderyd 
Bengt Sylvan (1:e vice ordförande, kommunalråd)
Birgitta Lindgren (ledamot) 
Elvy Svennerstål (ersättare)

Socialnämnden 
Birgitta Lindgren (gruppledare) 
Sarah Razavi (ledamot) 
Rose-Marie Danielsson (ersättare) 
Mikael Sörberg (ersättare) 

Socialutskottet 
Birgitta Lindgren (ordförande) 

Utbildningsnämnden
Monica Renstig (ordförande) 
Peter Dörlich (ledamot) 
Elisabeth Abramowicz (ersättare) 
Ulrica Sunnanstaf (ersättare) 

Tekniska nämnden 
Bengt Sylvan (ordförande) 
Katarina Liljefors (ledamot) 
Walter Deltin (ersättare) 
Henrik Lehmann (ersättare) 

Fastighetsnämnden
Lars Gunnar Wallin (gruppledare) 
Lennart Andersson (ersättare) 

Byggnadsnämnden 
Maarit Nordmark (1:a vice ordförande) 
Fredrik Pallin (ledamot) 
Margareta Sandell (ersättare) 
Lennart Sundquist (ersättare) 

Kultur- och fritidsnämnden 
Rolf Lundgren (1:e vice ordförande) 
Desirée Lindqvist (ledamot) 
Torgny Lindbeck (ersättare) 
Vakant 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Elvy Svennerstål (ordförande) 
Isak Abramowicz (ledamot) 
Charlotta Malm (ersättare) 

Överförmyndarnämnden 
Charlotta Malm (ledamot) 
Christer Arvas (ersättare) 

Styrelsen för Trygg i Danderyd 
Torun Hegardt (ledamot) 
Sara Razavi (ersättare)

Styrelsen för Djursholms AB
Lars-Gunnar Wallin (ledamot) 
Charlotta Malm (ersättare)

Valnämnden i Danderyd
Annika Linde (ledamot) 
Fredrik Pallin (ersättare) 

Kommunala pensionärsrådet
Ulla Löwenhielm (ledamot) 

Funktionshinderrådet 
Charlotta Malm (vice ordförande) 

Käppalaförbundet 
Rolf Lundgren (ledamot) 

Norrvatten AB 
Rolf Lundgren (ersättare) 

Revisor i Danderyd (vald enligt lag till 2022) 
Peter Freme (ledamot, ersättare finns ej)