Se alla

2020-11-05 Birgitta Lindgren: Möjligheternas kommun

Birgitta Lindgren

 

 

 

 

Birgitta Lindgren om Danderyds ekonomi 2021:
Vi tar Liberalt ansvar i Möjligheternas kommun

”Nu blickar vi framåt!
Danderyd behöver en stabil ekonomi med en ekonomisk buffert som kan mildra den osäkerhet som vi alla upplever.
Varje skattekrona skall användas och fokusera på vår kommuns kärnområden, äldreomsorg och utbildning.

Som liberaler lägger vi också fortsatt fokus på trygghetsfrågor och fortsätter den satsning som vi gjorde i 2020 års budget.

Skattesatsen?
I Danderyd sänks den 2021 med 20 öre till 18,75 kr/skattekrona.
  Varför inte en större sänkning?
Svar: Mot bakgrund av den nationella och internationella ekonomin, anser vi liberaler att en större skattesänkning i Danderyd inte är en ansvarsfull politik.
Förutsättningarna för den kommunala ekonomin är nämligen dessa:
Danderyd måste räkna med lägre skatteintäkter än tidigare beräkningar. Vidare gäller att de statsbidrag kommunen får bara utgår för en begränsad övergångsperiod. Det tar vi med i beräkningen.
Skatteutjämningen, som fastställs av riksdagen, ökar för Danderyds del. I kommunens budget för 2021 motsvarar vad skattebetalarna i Danderyd bidrar med till andra kommuner en utdebitering på 4:38.
Varje invånare i Danderyd bidrar därmed med 18.742 kr till invånarna i andra kommuner.
Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att riksdagen har beslutat att Du skall betala 1.561 kr/månad utan att Du som råkar bo i just Danderyds kommun får något för det.
Många tycks tro att detta gäller bara höginkomsttagare, men sanningen är att skatteutjämningen betalas av varenda skattebetalare i vår kommun, rik som fattig.

Slutsats?
Danderyds kommun behöver fler invånare i arbetsför ålder, kommunen behöver mer skatteintäkter, fler barn till förskolor och skolor.
Det är en nödvändighet för att bygga ett hållbart samhälle.
Nu behöver vi i Danderyd, till ytan en av Sveriges minsta kommuner. tillsammans bygga och förtäta på lämpliga områden.

Alltså: Vi behöver bli fler danderydsbor, inte färre som blivit fallet 2020. Danderyd är en av Sveriges mest klimatsmarta kommuner, det skall vi bygga vidare på.

Kommunens satsning på spontan idrott är en satsning i folkhälsans tecken, alla skall kunna vara med, unga som gamla.

Danderyd skall präglas av fortsatt gott bemötande, kommunen skall ha hög tillgänglighet och delaktighet, Danderyd skall vara Sveriges bästa kommun att bo, leva och verka i.

Vi Liberaler vill göra skillnad – nu och framåt!

Birgitta Lindgren
Gruppledare kommunfullmäktige Liberalerna Danderyd

Om Du har synpunkter på ansvarstagande eller annat för framtiden nås jag på
e-post: birgitta@b-lindgren.se
och telefon 0708-802 447 eller eller 0700-870 278