Se alla

2020-11-25: Liberalerna: Detta har vi gjort i Danderyd

Birgitta Lindgren

 

 

 

 

Birgitta Lindgren (lib) är ledamot i kommunfullmäktige, ledamot av socialnämnden och ordförande i dess socialutskott. Här hennes kommentar till tisdagens IVO-rapport (Inspektionen för vård och omsorg) om de medicinska insatserna under covid-19-epidemin:

”IVO har granskat de medicinska insatserna för covid-sjuka äldre i vård- och omsorgsboenden över hela landet.
I Stockholmsregionen är det 15 av 313 boenden där man tidigare såg brister som gjorde att det behövdes en
fördjupad granskning; det är det resultatet som nu presenterats.

Danderyd är inte med i denna granskning,

Slutsatserna är likartade i hela landet, det har funnits brister i vården. I informationen till de äldre och deras anhöriga har en stor brist varit i fråga om palliativ vård.
Vi ser mycket allvarligt på de problem som lyfts fram. Ett flertal åtgärder från regionen ska nu stärka upp läkarvården på våra vård- och omsorgsboenden. En individuell bedömning av läkare, på plats, måste ske  innan beslut om att inleda palliativ vård påbörjas.

Individuella bedömningar och vård efter behov är grundpelare för en god och jämlik hälso- och sjukvård. Det gäller alltid, även under en pandemi.
Från Danderyds kommuns sida hade – och har vi – en MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som från dag ett gjorde en heroisk insats. Skyddsutrustning till olika verksamheter i kommunen, hemtjänst, boenden och förskolor är ett
exempel. Danderyd samverkade också med närliggande kommuner som inrättade särskilda boendeplatser för färdigbehandlade patienter från slutenvården.

Jag är stolt över de insatser som gjordes och som görs för att ta hand om alla som drabbats och hoppas att vi får ett lugnare 2021 för alla våra invånare i Danderyd.”
Birgitta Lindgren
Enebyberg den 25 november 2020