Se alla

2021-02-04: Öppet Forum under 2021

Välkomna till Öppet forum!

 Varje torsdag före kommunstyrelsemötena i Danderyds kommun välkomnar Liberalernas fullmäktigegrupp alla medlemmar i Liberalerna till Öppet Forum.

Under ledning av gruppledaren Birgitta Lindgren (lib) i samverkan med kommunstyrelseledamöterna Bengt Sylvan, tillika kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunalråd (lib) och Elvy Svennerstål (lib), som också är ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, går man igenom de ärenden som är upptagna på ärendelistan vid kommande sammanträde.
Diskussionen är fri och öppen – som alltid utmärks diskussioner i liberalerna av att fakta talar men att envar kan lägga olika synpunkter och infallsvinklar på de frågor som behandlas.
I förekommande fall diskuteras också ärenden som debatteras i nästkommande fullmäktigemöte (alla kommunstyrelseärenden hamnar ju inte i fullmäktige men kan vara nog så viktiga för både enskilda och den kommunala politiken.)

Här är dagarna för Öppet Forum 2021:
Torsdagen den 14 januari kl. 19.00 (digitalt möte)
Torsdagen den 4 februari kl. 19.00 (troligen digitalt möte)
Torsdagen den 4 mars kl. 19.00 (troligen digitalt möte)
Torsdagen den 22 april kl. 19.00 (troligen digitalt möte)
Torsdagen den 20 maj kl. 19.00 (troligen digitalt möte)
Torsdagen den 10 juni kl. 19.00 (troligen digitalt möte)
Torsdagen den 16 september kl. 19.00
Torsdagen den 21 oktober kl. 19.00
Torsdagen den 25 november kl. 19.00
Inget Öppet Forum i december 2021

Hur gör man då för att deltaga?
Man skall sända ett meddelande till Bengt Sylvan. E-post bengt.sylvan@danderyd.se senast under onsdagen före mötet (senare anmälningar kan inte garanteras deltagande med Liberalerna Danderyd är ett lyssnande parti som kommer att försöka bereda alla medlemmar som vill möjlighet att deltaga.
Ärendelistan återfinns under Mötesportalen på Danderyds kommuns hemsida, www.danderyd.se, Mötesportalen, kommunstyrelsen.

Kan man aktualisera andra frågor?

Absolut. Öppet Forum hos Liberalerna präglas av att alla som vill kan ta upp olika frågor.

En del, om de hör hemma mer i allmänpolitiska sammanhang, går vidare till styrelsen i Liberalerna Danderyd som leds av ordföranden Fredrik Palmquist, tillika ledamot av kommunfullmäktige och dess andre vice ordförande.

/GA

15 januari 2021.