Se alla

2021-02-17 Styrelsemöte

Liberalerna vill:

Liberalernas styrelse har möte måndagen den 17 februari 2020 kl 18.30
Mötet kommer med all sannolikhet att genomföras digitalt.
Den som vill att styrelsen skall behandla något särskilt fråga skall vända sig till ordföranden.

Fredrik Palmquist
ordförande
/Gunnar Andrén
styrelsens sekreterare
Kontakt:
palmquistfredrik@gmail.com
gunnar.andren@liberal.se