Se alla

2021-02-25 Årsmöte 2021

Fredrik Palmquist

Årsmöte 2021

Liberalerna Danderyd har årsmöte torsdagen den 25 februari 2021 kl.19.00.
Var årsmötet skall äga rum meddelas senare, föreningens ordförande äger rätt att också besluta att mötet skall äga rim digitalt om smittskyddsläget så kräver.
Beslutet om årsmötet 2021 träffades av Liberalernas styrelse den 15 december 2020.
Vid årsmötet kommer stadgeenliga frågor att behandlas, styrelsens verksamhetsberättelse, ansvarsfrågan för styrelsen, val av ordförande och styrelseledamöter, val av revisorer samt val av ombud till länsförbundet samt övriga val som årsmötet har behandla.
Vid årsmötet kommer också motioner från medlemmar att behandlas, kvarstående motioner som bordlagts sedan 2019 samt övriga förslag som väcks av styrelsen.
Alla medlemmar är välkomna att deltaga i årsmötet, för att man skall ha rösträtt enligt Liberalernas stadgar skall man ha varit medlem i tre månader (gäller även vid de provval inför riksdags-, region- och kommunfullmäktigeval som kommer att äga rum under andra halvåret 2021).

Fredrik Palmquist
ordförande
/Gunnar Andrén
styrelsens sekreterare
Kontakt:
palmquistfredrik@gmail.com
gunnar.andren@liberal.se