Fredrik Palmquist

Årsmöte 2021

Liberalerna Danderyd har årsmöte torsdagen den 25 februari 2021 kl.19.00.
Var årsmötet skall äga rum meddelas senare, föreningens ordförande äger rätt att också besluta att mötet skall äga rim digitalt om smittskyddsläget så kräver.
Beslutet om årsmötet 2021 träffades av Liberalernas styrelse den 15 december 2020.
Vid årsmötet kommer stadgeenliga frågor att behandlas, styrelsens verksamhetsberättelse, ansvarsfrågan för styrelsen, val av ordförande och styrelseledamöter, val av revisorer samt val av ombud till länsförbundet samt övriga val som årsmötet har behandla.
Vid årsmötet kommer också motioner från medlemmar att behandlas, kvarstående motioner som bordlagts sedan 2019 samt övriga förslag som väcks av styrelsen.
Alla medlemmar är välkomna att deltaga i årsmötet, för att man skall ha rösträtt enligt Liberalernas stadgar skall man ha varit medlem i tre månader (gäller även vid de provval inför riksdags-, region- och kommunfullmäktigeval som kommer att äga rum under andra halvåret 2021).

Fredrik Palmquist
ordförande
/Gunnar Andrén
styrelsens sekreterare
Kontakt:
palmquistfredrik@gmail.com
gunnar.andren@liberal.se

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.