Valberedningen i Liberalerna Danderyd, vald vid föreningens årsmötet 2020 (Ulla Löwenhielm, sammankallande, Jan Backman, Torun Hegart, Tommy Lindgren och Sophia Metelius) har den 1 februari 2021 föreslagit följande styrelse, revisorer och länsförbundsombud.
Medlemsmötet den 25 februari 2021 – som också är årsmöte i föreningen – väljer.

Valberedningens förslag i sin helhet:
Ordförande
Maarit Nordmark, Danderyd (nyval)
Ledamöter
Isac Abramowicz, Djursholm (omva)
Gunnar Andrén, Stocksund (omval)
Jan Backman, Danderyd (omval)
Peter Dörlich, Enebyberg (omval)
Annika Linde, Danderyd (omval)
Birgitta Lindgren, Enebyberg (återval, tidigare styrelseledamot)
Rolf Lundgren, Djursholm (omval)
Ulla Löwenhielm, Djursholm (återval, tidigare styrelseledamot)
Fredrik Pallin, Enebyberg (omval)
Sarah Razavi, Danderyd (nyval)
Ulrica Sunnanstaf, Danderyd (omval)
Elvy Svennerstål, Stocksund (omval. nu vice ordförande)
Bengt Sylvan, Enebyberg (återval, tidigare ordförande och styrelseledamot)
Mikael Sörberg, Enebyberg (nyval)

Revisorer
Lars-Gunnar Wallin, Danderyd (omval, tidigare ordförande)
Margareta Sandell, Danderyd (omval)

Revisorsersättare
Ulf Uebel, Danderyd (omval, tidigare ordförande)
Torun Hegardt, Djursholm (nyval, tidigare första vice ordförande)

Fem ombud till länsförbundets möten
Gunnar Andrén, Stocksund (omval)
Annika Linde, Danderyd (omval)
Birgitta Lindgren, Enebyberg (omval)
Elvy Svennerstål, Stocksund (omval)
Fredrik Pallin, Enebyberg (nyval, tidigare förste ersättare)

Ersättare för ombud i ordningsföljd
Lars-Gunnar Wallin, Danderyd (tidigare ombud)
Sarah Razavi, Danderyd (omval)
Monica Renstig, Danderyd (omval)
Margareta Sandell, Danderyd (omval)
Bengt Sylvan, Enebyberg (omval)

 

 

 

 

 

Bengt Sylvan, Enebyberg

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.