Se alla

2021-02-25 Ny ordförande i liberalerna

 

Till ny ordförande i Liberalerna Danderyd föreslår valberedningen Maarit Nordmark, första vice ordförande i byggnadsnämnden i Danderyd och ersättare i kommunfullmäktige.
Maarit Nordmark har tidigare varit ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i styrelsen för Liberalerna Danderyd under lång tid, bland annat som första vice ordförande.
Valberedningens förslag är att Maarit Nordmark efterträder Fredrik Palmquist som avsagt sig uppdraget till följd av tidsbrist då han har omfattande yrkesverksamhet som officer på hög nivå och ofta befinner sig runt Sveriges kuster.