Till ny ordförande i Liberalerna Danderyd föreslår valberedningen Maarit Nordmark, första vice ordförande i byggnadsnämnden i Danderyd och ersättare i kommunfullmäktige.
Maarit Nordmark har tidigare varit ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i styrelsen för Liberalerna Danderyd under lång tid, bland annat som första vice ordförande.
Valberedningens förslag är att Maarit Nordmark efterträder Fredrik Palmquist som avsagt sig uppdraget till följd av tidsbrist då han har omfattande yrkesverksamhet som officer på hög nivå och ofta befinner sig runt Sveriges kuster.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.