Se alla

2021-03-22: Birgitta Lindgren: Så vill vi forma Danderyd

Vid fullmäktiges allmänpolitiska debatt framförde gruppledaren Birgitta Lindgren partiets syn på hur Danderyd skall utvecklas

Birgitta Lindgren

 

 

 

Allmänpolitisk debatt vid KF den 22 mars 2021
Herr ordförande, fullmäktigekollegor,
Välkomna på den här resan med destination Danderyd.
Beräknad ankomsttid: 22.30

I hela världen, Europa och Sverige har vi under drygt ett år påverkats av en
pandemi, Covid-19. Det här har påverkat allas våra liv och många har tyvärr
förlorat sina.
Sverige har förlorat mer än 13 000 individer och vi har i det
avseendet varit annorlunda än våra nordiska grannländer.

I Danderyd har ett heroiskt arbete gjorts från många, och jag vill särskilt
framhålla våra kompetenta anställda inom socialförvaltningen. En stor och
samordnande insats har också gjorts från vårt kommunledningskontor med
kommundirektör Johan Lindberg och Johan Nordenmark i spetsen.
Vi som förtroendevalda är stort tack skyldiga till alla som arbetat oförtrutet både dag
och natt för att ge våra Danderydsbor de bästa förutsättningarna för att klara
sig igenom den här svåra tiden.

Krisledningsnämnden blev för första gången aktiverad förra året och med beslut där gavs
mandat till socialkontoret att snabbt införskaffa nödvändig skyddsutrustning till
personal inom all omsorg. I dag finns lager i kommunen som klarar behovet som
myndigheterna fastställt.
För egen del har jag som justerare mitt namn i historieböckerna.

Efter ett par år med tuffa beslut och prioriteringar har vi i majoriteten (m-lib-kd) lyckats få
en ekonomi i balans, vi har tagit ansvaret för att vända utvecklingen och
balansera underskottet.
Att ta ansvar är att våga ta svåra beslut, verkligheten är som den är och den måste
vi se och agera på.
Oppositionens roll är naturligtvis att granska vad en majoritet gör. Men att
sätta sig på läktaren efter valet 2018 och sedan bara leta fel hos partier som tagit
och tar ansvar väcker funderingar.
Vi har också med en ekonomi i balans skapat utrymme för att kunna genomföra
investeringar, många behov finns, och vi ska inte låta kommande generationer
ta notan.
Med medel i kommunkassan kan vi delfinansiera investeringarna,
önskvärt till ca 50 procent och inte låna upp alla pengar.

 Vi gör framtiden bättre för nästa generation.
Exempel på behov, i Enebyberg skall skollokalerna bli
permanenta, nu är det slut på epoken med paviljonger.
En länge efterlängtad idrottshall blir också verklighet.
I Stocksund finns också behov av permanenta skollokaler och där
pågår planeringen för fullt. Allting börjar i skolan och den är
ett av liberala kärnområden.

Företagande och folretagär grunden till allt välstånd. I Danderyd har vi genom idogt arbete
och stort engagemang blivit placerade på andra plats av Sveriges 290 kommuner
i Svenskt Näringslivs ranking.
Vi vet att många i Danderyd driver företag och vi står upp för att ge
den service som skall fortsätta ge ett blomstrande näringsliv. Vi skall fortsätta ge
våra företagare alla möjligheter till att utvecklas, små som stora.

Befolkningen i Danderyd har minskat och vi har dessutom en ökad mängd
äldre-äldre. Vilka krav ställer det på oss förtroendevalda?
Hur möter vi den åldrande befolkningens behov?
Det här är inte en homogen grupp av människor, var och en är en unik individ
och skall få vara det i hela sitt liv. Jag är född som Birgitta och det vill och skall
jag få vara hela mitt liv.
Danderyd har ett planerat korttidsboende vägg i vägg med ett vård- och omsorgsboende och
nu är det dags att få sätta spaden i marken.
Alla som behöver vara på ett korttidsboende en period i sitt liv skall kunna
vistas i sin egen kommun. Anhöriga skall också kunna besöka sin make/maka på hemmaplan.
Det är de värda.

Anhöriga är en ovärderlig grupp i omsorgen av sina nära och kära, de finns
där dygnet runt och avlastar den kommunala servicen. Utan alla anhöriga,
våra vardagshjältar, skulle vi stå oss slätt. Dags att uppskatta och värdera deras
insatser. (en anhörigdag med middag och underhållning)

En ny översiktsplan är på gång och där ska visas hur Danderyd skall
utvecklas framöver. Vi i Liberalerna ser ett behov av att få in fler invånare i
arbetsför ålder. Därför är det viktigt att vi hittar och planerar lämpliga områden
för ny bebyggelse, Danderyd är inte färdigbyggt.
Kommunen behöver fler familjer med förskole och skolbarn. Duktiga pedagoger
i förskola och skola ger våra barn möjligheter att skapa och forma ett bra l
utifrån sina förutsättningar. Allt börjar med skolan.
Satsningar skall göras inte bara på de som behöver extra
stöd utan också skapa utmaningar för de som har lätt för sig.

Många ungdomar känner stark press, inte minst från sig själva, att leva upp till
förväntningar och krav från omgivningen. Den psykiska ohälsan är ett av flera
områden som uppmärksammas i det arbete som sker förvaltningsövergripande,
skola, socialomsorg och kultur- och fritid.
Kommunens fältarbetare, numera kallade Ungdomskoordinatörer, finns på dagtid
ute på skolorna och på kvällar och helger där ungdomar vistas.
De kan med detta nytänkande bli ett stöd och bollplank för ungdomarna.

Vi lever i en kommun med stora fördelar och värden – och ibland har vi olika
uppfattningar om vad som behöver göras.
Att se möjligheter och förmåga till utveckling är vårt mandat från våra väljare.
Vi skall leda kommunen framåt och se till alla invånares väl och ve.
Alla är lika men olika, en del har stora behov av stöd, andra klarar sig själva.

Vårt uppdrag är att skapa en kommun där varje individ kan utvecklas utifrån sin
potential. Vi Liberaler vill värna människors olika möjligheter, ibland med rätt
stöd då det behövs, att fritt forma sitt liv.
Varje människa är unik och skall få vara det hela livet.
Birgitta Lindgren
gruppledare Liberalerna