Se alla

2021-04-22: Välkomna till Öppet Forum!

 

 

 

Under ledning av gruppledaren Birgitta Lindgren (lib) tillsammans med kommunstyrelseledamöterna Bengt Sylvan, också kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunalråd (lib) och Elvy Svennerstål (lib), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, går liberala medlemmar igenom de ärenden som är upptagna på ärendelistan vid kommunstyrelsens möte den 26 april. Tid: Torsdagen den 22 april kl 19.00

Diskussionen är fri och öppen – det utmärker alla diskussioner i Liberalerna Danderyd: vi tar som utgångspunkt fakta som talar men lägger synpunkter och olika infallsvinklar på de frågor som behandlas. Vårt tema: Vi sätter danderydsborna främst.

Ibland diskuteras också ärenden som debatteras vid fullmäktigemöte (alla kommunstyrelseärenden hamnar ju inte i fullmäktige men kan vara nog så viktiga för både enskilda och den kommunala politiken.) Sjävfallet kan envar dessutom ta upp angelägna frågor, skatten, byggnation, natur och miljö, polis, trygghet och vad det vara må. Informationer lämnas nu ofta om covid-19-epidemin i Danderyd; våra företrädare i socialnämnden och regionen känner till fakta.

Här är resterande dagarna för Öppet Forum 2021:
Torsdagen den 22 april kl. 19.00 (digitalt möte)
Torsdagen den 20 maj kl. 19.00 (troligen digitalt möte)
Torsdagen den 10 juni kl. 19.00 (troligen digitalt möte)
Torsdagen den 16 september kl. 19.00
Torsdagen den 21 oktober kl. 19.00
Torsdagen den 25 november kl. 19.00
Inget Öppet Forum i december 2021

Hur gör man då för att deltaga?
Man skall sända ett e-postmeddelande till Bengt Sylvan.
E-post bengt.sylvan@danderyd.se senast under onsdagen 21 april, senare anmälningar kan inte garanteras deltagande men Liberalerna Danderyd är ett lyssnande parti som kommer att försöka bereda alla medlemmar som vill möjlighet att deltaga.
Ärendelistan återfinns under Mötesportalen på Danderyds kommuns hemsida, www.danderyd.se, Mötesportalen, kommunstyrelsen.

Kan man aktualisera andra frågor?
Absolut. Öppet Forum hos Liberalerna präglas av att alla frågor kan väckas.

En del saker, om de hör hemma mer i allmänpolitiska sammanhang, går vidare till styrelsen i Liberalerna Danderyd som leds av ordföranden Maarit Nordmark, tillika ledamot av kommunfullmäktige.
Nästa styrelsemöte: 4 maj 2021 kl 19-00 (digitalt)

/GA

18 april 2021.