•   1

  Sammanträdets öppnande

   

 •   2

  Tillkännagivande

   

 •   3

  Anmälan av sammanräkningsprotokoll

 •   4

  Närvaro och justering

   

 • Antagande av riktlinjer för föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats

 • Ingående av upplåtelseavtal för förvärv av bostadsrättslägenheter i Östra Mörbylund (Invernesshöjden)

 • Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av pandemin

 •   8

  Val av ombud vid bolagsstämmor

   

 • Årsredovisning 2020

 • Årsredovisning 2020 för Djursholms AB

 • Årsredovisning 2020 för Studievägens fastighets AB

 • Revisionsberättelse 2020 och ansvarsprövning

 • Årsredovisning 2020 för Storstockholms brandförsvar

 •   14

  Interpellationer

   

 •   15

  Frågor

   

 • Ställningstagande till Danderyds Tennisklubbs ansökan om kommunal borgen

 • Ställningstagande till övertagande av borgen efter sammanslagning av curlingklubbarna i Danderyds kommun

 • Antagande av avtalsmallar för borgens- och säkerhetsöverlåtelseavtal

  19

  Befrielse från förtroendeuppdrag

  20 Valärenden
  21 Motioner
  22 Anmälningar

   

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.