Se alla

2021-05-10 Fullmäktige med bokslut

Den 10 maj kl 19.00 har fullmäktige i Danderyd bsokslutssammanträde för 2020

Liberalernas gruppledare är Birgitta Lindgren, kommunalråd är Bengt Sylvan och i kommunstyrelsen finns även Elvy Svennerstål, ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Liberalerna har sju ledamöter och fyra ersättare i fullmäktige.

 •   1

  Sammanträdets öppnande

   

 •   2

  Tillkännagivande

   

 •   3

  Anmälan av sammanräkningsprotokoll

 •   4

  Närvaro och justering

   

 • Antagande av riktlinjer för föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats

 • Ingående av upplåtelseavtal för förvärv av bostadsrättslägenheter i Östra Mörbylund (Invernesshöjden)

 • Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av pandemin

 •   8

  Val av ombud vid bolagsstämmor

   

 • Årsredovisning 2020

 • Årsredovisning 2020 för Djursholms AB

 • Årsredovisning 2020 för Studievägens fastighets AB

 • Revisionsberättelse 2020 och ansvarsprövning

 • Årsredovisning 2020 för Storstockholms brandförsvar

 •   14

  Interpellationer

   

 •   15

  Frågor

   

 • Ställningstagande till Danderyds Tennisklubbs ansökan om kommunal borgen

 • Ställningstagande till övertagande av borgen efter sammanslagning av curlingklubbarna i Danderyds kommun

 • Antagande av avtalsmallar för borgens- och säkerhetsöverlåtelseavtal

  19

  Befrielse från förtroendeuppdrag

  20 Valärenden
  21 Motioner
  22 Anmälningar