Se alla

2021-05-20: Öppet Forum: Alla medlemmar välkomna

Varje torsdag före kommunstyrelsemötena i Danderyds kommun välkomnar Liberalernas fullmäktigegrupp alla medlemmar i Liberalerna till Öppet Forum.

Under ledning av gruppledaren Birgitta Lindgren (ovan) i samverkan med kommunstyrelseledamöterna Bengt Sylvan (också ovan) , tillika kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunalråd och Elvy Svennerstål, också ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, går man igenom de ärenden som är upptagna på ärendelistan vid kommande sammanträde.Diskussionen är fri och öppen – som alltid utmärks diskussioner i liberalerna av att fakta talar men att envar kan lägga olika synpunkter och infallsvinklar på de frågor som behandlas.Vi diskuterar också ärenden som debatteras i nästkommande fullmäktigemöte (alla kommunstyrelseärenden hamnar ju inte i fullmäktige men kan vara nog så viktiga för både enskilda och den kommunala politiken.)

Här är resterande dagar för Öppet Forum 2021:

Torsdagen den 10 juni kl. 19.00 (troligen digitalt möte)Torsdagen den 16 september kl. 19.00Torsdagen den 21 oktober kl. 19.00Torsdagen den 25 november kl. 19.00Inget Öppet Forum i december 2021

Hur gör man då för att deltaga?Sänd ett meddelande till Bengt Sylvan, e-post bengt.sylvan@danderyd.se senast under onsdagen före mötet (senare anmälningar kan inte garanteras deltagande men Liberalerna Danderyd är ett lyssnande parti som kommer att försöka bereda alla medlemmar som vill möjlighet att deltaga.Ärendelistan återfinns under Mötesportalen på Danderyds kommuns hemsida, www.danderyd.se, Mötesportalen, kommunstyrelsen.

Kan man aktualisera andra frågor?Absolut. Öppet Forum hos Liberalerna präglas av att alla som vill kan ta upp olika frågor.

/GA

15 maj 2021.