Se alla

2019-10-22: Styrelsemöte i Liberalerna Danderyd

Ordföranden Tommy Lindgren kallar till styrelsemöte
tisdagen den 22 oktober 2019 kl 19,00
Ärenden enligt till styrelseledamöterna utsänd dagordning.

Enligt uppdrag
Gunnar Andrén
Föreningens sekreterare