Se alla

2019-09-26: Öppet fullmäktigegruppmöte

Torsdagen den 26 september kl 19.00 möts Liberalernas fullmäktigegrupp i Danderyd under ledning av gruppledaren Birgitta Lindgren.

Alla liberala medlemmar är välkomna till Öppet Forum som äger rum i Liberala huset, Dalstigen 1, Danderyd (rosa huset, en trappa upp).
Varmt välkomna! I Liberalerna Danderyd är det alltid spännande diskussioner.

Kommunalrådet Bengt Sylvan föredrar de ärenden som skall behandlas av kommunstyrelsen den 30 september, Birgitta Lindgren de fullmäktigeärenden som behandlas vid fullmäktiges offentliga möte den 14 oktober kl 19.00 på Djursholms slott (kallelse ej publicerad den 23 september).

Du kan hitta kommunstyrelseärendena här.

Utöver ekonomiska rapporter och information från kommunstyrelsens arbetsutskott kommer också frågan om ändring i den lokala ordningsstadgan att debatteras och beslut träffas hur Liberalernas fullmäktigegrupp i Danderyd skall rösta. I kommunstyrelsens handlingar till den 30 september finns redogörelser för hur nämnder och andra bedömt frågan. Av särskilt intresse är den avvikande mening som Tekniska nämnden, där kommunalrådet Bengt Sylvan är ordförande, formulerat (se kommunstyrelsens handlingar enligt ovan).

Vid liberalernas Öppet forum finns alltid möjlighet att väcka kommunala och andra politiska frågor. Liberalerna i Danderyd lyssnar.

Enklast är att vända sig i förväg till gruppledaren Birgitta Lindgren, e-post birgitta@b-lindgren.se eller Bengt Sylvan. e-post bengt.sylvan@danderyd.se, eller båda

Välkomna

Birgitta Lindgren Bengt Sylvan
Gruppledare Kommunalråd

20190823/GA

Fotnot.
Liberala företrädare i kommunstyrelsen är Bengt Sylvan, Enebyberg (gruppledare, kommunalråd), Birgitta Lindgren, Enebyberg (gruppledare i fullmäktige) samt Elvy Svennerstål, Stocksund (ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden).