Se alla

2020-02-20: Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Valberedningens förslag vid årsmötet 20 februari 2020
Ordförande:
Fredrik Palmquist
Styrelseledamöter:
Isak Abramowicz
Gunnar Andrén
Jan Backman
Peter Dörlich
Annika Linde
Rolf Lundgren
Fredrik Pallin
Ulrica Sunnanstaf
Elvy Svennerstål

Förslag till adjungeringar till styrelsen:
Birgitta Lindgren, adjungerad enligt stadgarna

Monica Renstig, adjungerad

Bengt Sylvan, adjungerad

Revisorer
Lars-Gunnar Wallin
Margareta Sandell
Ersättare
Ulf Uebel
Ulla Löwenhielm
Ombud till länsförbundets möten 2020
Gunnar Andrén
Annika Linde
Birgitta Lindgren
Elvy Svennerstål
Lars-Gunnar Wallin
Ersättare
Fredrik Pallin
Sara Razavi
Monica Renstig
Margareta Sandell
Bengt Sylvan