Se alla

2020-03-05: Öppet fullmäktigegruppmöte

Birgitta Lindgren

 

 

 

Fullmäktigegruppen i Liberalerna Danderyd
inbjuder till Öppet fullmäktigegruppmöte
Torsdagen den 5 mars kl.19.00
Plats: Föreningslokalen, Dalstigen 1, Danderyd (andra våningsplanet, Lions Danderyd har sina lokaler på första våningsplanet)

(Det finns gott om P-platser i närheten, buss stannar i närheten, man kan cykla eller gå dit.)
Välkommen!

Vid mötet behandlas – utöver allmänpolitiska frågor som kan anmälas i förväg till gruppledaren Birgitta Lindgren, e-post birgitta@b-lindgren.se – frågor som skall behandlas på kommunfullmäktigesammanträde som kommer efter mötet den 2 mars 2020 och som tidigare behandlats vid fullmäktigegruppens öppna sammanträde i februari.
Dessutom går gruppen och övriga närvarande – under ledning av kommunstyrelsens förste vice ordförande Bengt Sylvan (lib) – igenom de ärenden (klicka för kommunstyrelsens ärendelista) som skall behandlas på kommunstyrelsens möte måndagen den 9 mars 2020.
Det handlar om viktiga ting:
Befolkningsprognosen för Danderyds kommun
Hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras i kommunen
Dataskyddet i kommunen (rapport föreligger)
Fråga om lokalisering av skola och idrottshall i Enebyberg
Avveckling och ev. försäljning av Svalnässkolan.
Bakgrund: Danderyds kommun måste anpassa skolor och dess lokaler efter antalet elever, som ibland ökar kraftig men som under senaste åren minskat.

Fullmäktige sammanträder måndagen den 2 mars och rapport kommer att lämnas om intressanta beslut som träffats då.
Det gäller bland annat flera motioner från Siv Sahlström (c) som vill riva upp tidigare beslut och försena tillkomsten av äldreboenden i Danderyds kommun.

Alla föreningsmedlemmar i Liberalerna Danderyd är välkomna, liksom blivande medlemmar.

Den som vill ta upp något särskilt ämne kan endera anmäla detta till Birgitta Lindgren, e-post som ovan, eller till föreningens ordförande Fredrik Palmquist, e-post fredrik.palmquist@danderyd.se. Fredrik Palmquist beslutar hur anmälda ärenden skall behandlas av föreningens styrelse.
Liberalerna Danderyds styrelse sammanträder måndagen den 24 mars kl. 18.30. (Detta möte är som vanliga styrelsemöten ej öppet för annat än valda styrelseledamöter och adjungerade.)

Det går också alltid bra att kontakta kommunalrådet Bengt Sylvan, e-post bengt.sylvan@danderyd.se, som vidarebefordrar förslag och synpunkter till Liberalernas kommunstyrelsegrupp i Danderyd.
Om frågor specifikt gäller utbildnings- och skolfrågor, går det fortast att kontakta Monica Renstig, e-post monica.renstig@renstig.se. Monica Renstig är ordförande i kommunens Utbildningsnämnd.
Om det gäller miljöfrågor, inkl. buller på vägar och järnvägar, går det fortast att kontakta Elvy Svennerstål, e-post esvennerstal@gmail.com. Elvy Svennerstål är ordförande i kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Birgitta Lindgren
gruppledare Liberalernas kommunfullmäktigegrupp i Danderyd

PS. Danderyds liberala fullmäktigegrupp har elva ledamöter:
Birgitta Lindgren (ordf.), Bengt Sylvan, Fredrik Palmquist, Elvy Svennerstål, Monica Renstig, Tommy Lindgren, Lars-Gunnar Wallin, Desirée Lindqvist, Charlotta Malm, Rolf Lundgren och Maarit Nordmark.
DS