Se alla

Integration

Språk och jobb för integration

Nyanlända ska ges möjligheter att snabbt komma in i det svenska samhället. Med tydliga krav på att få jobb och lära sig svenska kan fler nyanlända klara sig själva och bli en del i vårt samhälle. Nyanlända elever skall få mer tid att klara skolan. Att ha en egen lön istället för bidrag ger frihet och självbestämmande. Att kunna svenska gör det lättare att få jobb men innebär också frihet att kunna gå till läkare själv eller tala med barns lärare.

  • Samverkan med lokala företag om jobb eller praktik för kommunens nyanlända.
  • Entreprenörer som kommunen upphandlar bör uppmanas att anställa nyanlända och andra i kommunen som har svårt att få jobb.
  • Alla nyanlända, både kvinnor och män, ska delta i olika aktiviteter för att träna svenska och komma ut i arbete
  • Studier i svenska ska vara motprestation för försörjningsstöd
  • Kommunen ska se till att det finns språkträning även för föräldralediga t.ex. inom Öppna förskolan.
  • Biblioteken får en roll för språkträningen