Se alla

Seniorer – detta vill liberalerna i Danderyd

Politik för årsrika

Vi vill att du ska kunna leva livet, hela livet – i Danderyd. Läs mer om vår politik för årsrika – för dig som är rik på år, på erfarenhet och som önskar bo, leva och verka i vår kommun.

Klicka på länken i blått ovan om du vill höra en sammanfattande intervju om vår politik för årsrika i Danderyd! Eller läs mer nedan om hela vårt program.

Äldreomsorg – leva livet hela livet i Danderyd!

VAD: Fler seniorboenden och korttidsboenden i Danderyd

HUR:

Bygg ett seniorcentrum på Solgårdstomten med

  • Korttidsboende
  • Vård- och omsorgsboenden
  • Äldrevårdcentral
  • Dagverksamhet för seniorer med café, boulebana senior Net och motionslokaler

VARFÖR: Kommunen är i skriande behov av äldreboende, och upphandlingsprocessen i Ginnungagap har blivit extremt tidsödande. Kommunen behöver varierade ägandeformer, Ett kommunalt drivet seniorcentrum med flera funktioner skulle vara en enorm såväl social som medicinsk tillgång som trygghetsfaktor för årsrika. Solgårdstomten vid Skogsviksvägen skall kvarstå i kommunens ägo.

VAD: Fokusera och utveckla hemtjänsten

 

HUR:

  • Prioritera omvårdnad. Liberalerna vill utreda om service, tvätt och städ, kan ske genom professionella företag för att ge mer tid för omvårdspersonal att fokusera just på omvårdnad
  • Inom ramen för valfriheten ska de finnas både privata alternativ och en kostnadseffektiv men högkvalitativ kommunal hemtjänst
  • Uppmärksamma och underlätta för alla anhörigvårdare genom att ordna utflykter och avlastning och lyssna på vilket stöd de själva vill ha.
  • Mera smör och grädde och annan god, näringsrik mat lagad från grunden av bra kockar till våra årsrika
  • Utlys en tävling om den bästa ”matlådan”, de som bor kvar hemma skall få en god, smakrik och välbalanserad kost.
  • Låt ungdomar och äldre mötas inom ramen för olika kommunala kulturaktiviteter

 

VARFÖR: Tvätt, städning mm stjäl idag tid från den direkta omvårdnaden av de äldre. Renodling av omvårdnad och andra tjänster frigör tid. Danderyd har ett rikt mått av valfrihet. Inom ramen för detta finns en högkvalitativ kommunal hemtjänst – men den måste utvecklas i linje med vårdtagarnas behov och önskemål. I kommunen bedrivs mycket värdefull omsorg av våra seniorer av anhörigvårdare. Dessa behöver stöd i olika former.

Undernäringen ibland våra äldre är idag en realitet och rätt mat kan ersätta en del läkemedel.

Interaktion över generationsgränser är berikande för bägge parter och därför bör ungdomar ges möjlighet att träffa seniorer.