Se alla

Stadsutveckling

En attraktiv plats att bo, leva och verka i

Danderyd ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i, och då behövs bostäder för olika skeden i livet och för människor med olika ekonomiska möjligheter. Byggande skall ske så att en balans mellan befintlig villastad, naturskydd och byggbehov upprätthålls.

  • Nybyggnad ska ske i anslutning till E18, och runt lokala centrumområden och leder
  • Liberalerna tar initiativ till en ny översiktsplan
  • Tidigt samråd med berörda kommuninvånare skall ske i samband med byggplanering
  • Liberalerna tar initiativ till en ny översiktsplan som förenar nybyggnation med trädgårdsstaden.
  • Fortsatt utredning av förutsättningarna för E18 i tunnel genom Danderyd
  • Förlängning av tunnelbanelinjen till Täby/Arninge
  • Utbyggnad av säkra cykelparkeringsplaster vid kollektivknutpunkter