• Nedgrävning av E18 är den bästa lösningen på sikt mot hälsovådliga luftföroreningar och buller – om det visar sig vara ekonomiskt och tekniskt genomförbart
  • Snabba och effektiva åtgärder som bullerplank, hastighetskameror osv, krävs under tiden som frågan utreds
  • Regelbundna och tillförlitliga mätresultat över luftföroreningar och buller ska utföras och utgöra en viktig bas för ytterligare förebyggande åtgärder.
  • Markföroreningar kan skada miljö och människors hälsa. Medborgare ska känna sig trygga i sin närmiljö. Barn ska kunna leka obehindrat på skolgården utan att lek ytan innehåller hälsovådliga ämnen.
  • Samarbeta tätt kring Edsvikens vatten med samtliga angränsande kommuner för att förbättra vattenkvaliteten

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.