Se alla

Liberalerna Danderyd tar, på samma sätt som tidigare nu också 2018-2022 ansvar för ledningen av Danderyds kommun tillsammans med M och KD. Det sker genom ett avtal som gäller 2019-2022. Alla gillar inte alla beslut, men man skall kunna lita på att Liberalerna Danderyd sätter invånarnas bästa framför varje form av politiskt spel eller politisk opportunism.

Skolan först

Liberalerna Danderyd är garanten för att kommunen kan satsa på att behålla bra lärare, för tidiga insatser och moderna verktyg så att alla ska hänga med i läsningen. Vi avlastar lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisning. Våra goda resultat kan bli ännu bättre!

Alla ska känna sig trygga i Danderyd

Liberalerna fortsätter att bygga vidare på ökad trygghet, med nya former av trygghetsvakter, att ge fältassistenterna mer utetid för att möte unga.

Danderydsborna ska enkelt kunna rapportera otrygga situationer eller platser, så att trygghet blir en del av vardagen. Liberalerna Danderyd kräver att en permanent polisstation åter öppnas i kommunen. Poliser ska vara ett naturligt inslag i gatubilden.

För våra äldre – årsrika som vi kallar det – skall gälla valfrihet i boende och övriga livsbetingelser.

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/liberalernadanderyd/

Vi finns på Youtube: @liberalerna danderyd.

Valmanifest finns på danderyd.liberalerna.se/val2018.

Se också danderyd.liberalerna.se/sa-styrs-danderyd-2019-2022/

Nyheter i Danderyd

Sociala medier

  • Följ på: 

Liberalerna i Stockholms län