Liberalerna Danderyds medlemstidning 2017/4 har utkommit den 29 december 2017, innehållande bl.a. kallelse till möte med Gulan Avci (23 januarii 2018 kl 18.30 Banérsalén, Djursholms slott), Årsmötet den 22 februari 2018 kl. 19 och nomineringsmöte samma dag efter årsmötet, dock tidigast kl 20.00.
I numret finns också redogörelser för riksdagslistan, landstingslistan och provvalet till fullmäktige i Danderyd.

Du som vill ha tidningen och kallelsen till mötet med Gulan Avci:
Skicka e-post till föreningens sekreterare och tidningens redaktör sedan 1992 Gunnar Andrén:
gunnar.andren@liberal.se så får Du tidningen hem i brevlådan.
Skriv bara Danderydsliberalen plus namn och adress.
Vi kan också sända innehåller per e-post men då dröjer det några dagar av tekniska skäl.