Se alla

Maarit Nordmark

Styrelsen 2021/22

Maarit Nordmark valdes till ordförande i
Liberalerna Danderyd 25 febr 2021.
Hon är förste vice ordförande i Byggnadsnämnden
i Danderyd och ersättare i kommunfullmäktige.
Maarit har tidigare varit ordinarie ledamot i
fullmäktige och ledamot i Danderyds kommunstyrelse.
Maarikt Nordmark är civilekonomi och verkställande
direktör i ett privat fastighetsbolag, Hon är bosatt i
västra Danderyd, men har tidigare bott i Stocksund,
Tre barn. Flitig cyklist, svår att hänga med, och skridskoåkare.